Вступнику

В рамках реалізації державних програм, спрямованих на пропаганду здорового способу життя, адаптації та реабілітації осіб після оперативних втручань, неврологічних захворювань, травм різної локалізації та захворювань внутрішніх органів у 2019 році в Національному фармацевтичному університеті відкрито нову спеціальність 227 «Фізична терапія, ерготерапія». Це освітньо-професійна програма «Фізична терапія» з підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня у галузі знань 22 «Охорона здоров’я».

Досвід впровадження оптимальної рухової активності в спосіб життя громадян економічно розвинутих країн світу та своєчасна, ефективна фізична терапія при захворюваннях свідчать про можливості істотно зменшувати витрати держави на систему охорони здоров’я, ліки та звернення населення за повторною медичною допомогою.

Фізичні терапевти – провідні спеціалісти з відновлення, корекції та підтримки рухових функцій з особливими професійними аспектами клінічної практики та освіти. Вони володіють системними знаннями у сфері рухової діяльності людини. Сфера практичної діяльності фізичної терапії є динамічною і повинна відповідати потребам пацієнта/ клієнта та громадському здоров’ю.

У своїй роботі фізичні терапевти використовують проблемно-орієнтований підхід, який складається з наступних кроків: обстеження; оцінювання; діагностика порушень; прогнозування; реабілітаційне втручання.

Загальний обсяг у кредитах європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи та строк навчання: диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКТС, термін навчання 3 роки 10 місяців; 2 роки 10 місяців (з попередньої освітньої програми підготовки молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста) за спеціальностями 223 – Медсестринство, 224 – Технології медичної діагностики та лікування).

Після закінчення навчання за освітньо-професійною програмою зі спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія фахівець здатний виконувати професійну роботу згідно із Державним класифікатором професій ДК 003:2010 (зміна № 6 від 26.10.2017 р.) №1542 та займати посаду 3226 – асистент фізичного терапевта і може працювати:

  • в закладах охорони здоров’я державної та приватної форм власності (багатопрофільні лікарні, реабілітаційні лікарні та центри, амбулаторно-поліклінічні заклади, заклади медико-соціальної експертизи);
  • в закладах соціальної сфери (соціально-реабілітаційні та центри соціальної допомоги); в загальноосвітніх та спеціальних закладах освіти (дитячі садки, школи);
  • у фізкультурно-спортивних закладах.

Затверджені кваліфікаційні характеристики можна побачити за посиланням: https://www.msp.gov.ua/files/zmina6.pdf

Випускники мають право продовжити навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти для здобуття освітнього ступеню магістр.

Відповідно, до Стандарту Вищої освіти Міністерства освіти і науки України (від 19.12.2018р. № 1419) за спеціальністю «227 – Фізична терапія та ерготерапія» навчальним планом бакалавра передбачено не менше 24 кредитів клінічних практик з фізичної терапії тривалістю не менше 6 кредитів кожна. Клінічні практики з фізичної терапії за напрямами порушення діяльності опорно-рухового апарату, серцево-судинної, дихальної та нервової систем є обов’язковими та проводяться за умови наявності спеціалізованих підрозділів і профільних фахівців. Кафедра фізичної реабілітації та здоров’я НФаУ дає можливість здобувачам вищої освіти проходити клінічну практику та вчитись новітнім та кращим методикам (технікам) фізичної терапії у провідних фахівців м. Харкова.

На сучасному етапі дисципліни, які викладаються на кафедрі, мають велике практичне значення для якісної всебічної підготовки майбутніх фахівців з фізичної терапії для профілактики захворювань, швидкого відновлення здоров’я, збереження якості життя та попередження різних ускладнень.

Умови прийому з підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія, галузі знань 22 Охорона здоров’я, кваліфікації бакалавр з фізичної терапії можна побачити за посиланням: https://nuph.edu.ua/vstupnuky/

Освітня програма “Фізична терапія”.pdf

Відеоролік вступнику ОП”Фізична терапія” .mp4

Вступнику   Вступнику

Вступнику

                           

Презентація освітньої програми “Фізична терапія”.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email