Навчальна робота

Перелік навчальних дисциплін, які у нас викладаються

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Спеціальність 227 Фізична терапія, ерготерапія

Галузь знань 22 Охорона здоров’я

Кваліфікація: бакалавр з фізичної терапії

Дисципліна Рік навчання Кількість кредитів
Обов’язкові компоненти
Вступ до фаху з ознайомчою практикою 1 7
Теорія та методика фізичного виховання 1 4
Види оздоровчо-рухової активності (атлетична гімнастика, оздоровчий фітнес, спорт. ігри, легка атлетика, футбол) 1 5
Біомеханіка рухової діяльності 1 4
Основи фізичної терапії 2 4
Терапевтичні вправи 2 4
Клінічний реабілітаційний менеджмент при порушеннях серцево-судинної та дихальної систем 2 4
Клінічний реабілітаційний менеджмент при дисфункції внутрішніх органів 2 4
Основи фізичної терапії в педіатрії 2 5
Основи масажу 2 3
Клінічна практика з фізичної терапії при захворюваннях внутрішніх органів та в педіатрії 2 6
Клінічний реабілітаційний менеджмент при порушенні діяльності опорно-рухового апарату 3 8
Обстеження, методи оцінки та контролю при порушенні діяльності опорно-рухового апарату 3 4
Фізична терапія при хірургічних захворюваннях 3 3
Науково доказова практична  діяльність у фізичній терапії 3 4
Лікувальний та спортивний масаж 3 4
Клінічна практика з фізичної терапії при порушеннях діяльності опорно-рухового апарату 3 9
Клінічний реабілітаційний менеджмент при порушенні діяльності нервової системи 4 8
Обстеження, методи оцінки та контролю при порушенні діяльності нервової системи 4 6
Кінезіологічне тейпування 4 3
Реабілітаційні технології в курортології 4 3
Клінічна практика з фізичної терапії при порушеннях діяльності нервової системи 4 9
Вибіркові компоненти
Оздоровчі технології у фізичній терапії 2 3
Основи кінезіології 2 3
Загальна теорія здоров’я 2 3
Функціональний тренінг 3 3
Фізична терапія після травм та захворювань у спортсменів 3 3
Оздоровчий аквафітнес 3 3
Адаптивна фізична рекреація 4 3
Сучасні оздоровчі фітнес- технології 4 3
Адаптивний спорт 4 3
Оздоровчий туризм 4 3
Мануальні методи фізичної терапії 4 3
Постізометрична релаксація 4 3

Перелік вибіркових навчальних дисциплін

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Спеціальність 227 Фізична терапія, ерготерапія

Галузь знань 22 Охорона здоров’я

Кваліфікація:бакалавр з фізичної терапії

Презентації вибіркових дисциплін 1 курсу

№з/п Назва дисципліни
1.

Правознавство.pdf

2.

Загальна гігієна

3.

Основи менеджменту.pdf

4.

Екологія.pdf

5.

Безпека життєдіяльності.pdf

6.

Латинська мова.pdf

7.

Педагогіка.pdf

8.

Історія світової та української культури 

9.

Теорія цивілізації та міжкультурна комунікація

10.

Логіка

Презентації вибіркових дисциплін 2 курсу

1.

Патологічна анатомія 

2.

Патологічна фізіологія

3.

Оздоровчі технології у фізичній терапії. pdf

4.

Основи кінезіології. pdf

5.

Загальна теорія здоров’я.pdf

6.

Медична та біологічна фізика.pdf

7.

Медична хімія.pdf

8.

Біологічна хімія.pdf

9.

Медичне товарознавство.pdf

10.

Медична техніка у фізичній терапії.pdf

Презентації вибіркових дисциплін 3 курсу

1.

Основи риторики 

2.

Релігієзнавство

3.

Іноземна мова (за професійним спрямуванням).pdf

4.

Основи математичної статистики.pdf

5.

Спортивна медицина.pdf

6.

Оздоровчий аквафітнес.pdf

7.

Основи раціонального харчування.pdf

8.

Фармакологія (за професійним спрямуванням).pdf

9.

Функціональний тренінг. pdf

10.

Фізична терапія після травм та захворювань у спортсменів.pdf

11.

Менеджмент у сфері фізичної терапії.pdf

12.

 Медичне страхування.pdf

13.

Політологія.pdf

Презентації вибіркових дисциплін 4 курсу;

3 курс (2.10)

1.

Адаптивна фізична рекреація. pdf

2.

 Сучасні оздоровчі фітнес-технології. pdf

3.

Військова підготовка.pdf

4.

Екстремальна медицина.pdf

5.

Адаптивний спорт. pdf

6.

Оздоровчий туризм. pdf

7.

Мануальні методи фізичної терапії. pdf

8.

Постізометрична релаксація. pdf

9.

Корекційна педагогіка. pdf

10.

Психологічна адаптація осіб з інвалідністю.pdf

11.

Соціологія 

Дисципліна «Фізичне виховання»

Освітньо-професійна програма Рік навчання Кількість кредитів
Обов’язкові компоненти
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

галузь знань 16 Хімічна та біоінжінерія

спеціальність 162 Біотехнології та біоінженерія

освітньо-професійна програма Біотехнологія

Силабус навчальної дисципліни БТ.pdf

1

2

3

3

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки

спеціальність 051 Економіка

освітньо-професійна програма Економіка підприємства

Силабус навчальної дисципліни ЕП.pdf

1

2

3

3

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

галузь знань 22 Охорона здоров’я

спеціальність 224 Технології медичної діагностики та лікування

освітньо-професійна програма Лабораторна діагности

Силабус навчальної дисципліни ЛД.pdf

1

2

3

3

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

галузь знань Управління та адміністрування

спеціальність 075 Маркетинг

освітньо-професійна програма Маркетинг

Силабус навчальної дисципліни М075.pdf

1

2

3

3

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

галузь знань 07 Управління та адміністрування

спеціальність 073 Менеджмент

освітньо-професійна програма Менеджмент

Силабус навчальної дисципліни МОб073.pdf

1

2

3

3

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

галузь знань 22 Охорона здоров’я

спеціальність 226 Фармація, промислова фармація

освітньо-професійна програма Клінічна фармація

Силабус навчальної дисципліни Кф.pdf

1

2

3

3

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

галузь знань 22 Охорона здоров’я

спеціальність 226 Фармація, промислова фармація

освітньо-професійна програма Технології парфумерно-косметичних засобів

Силабус навчальної дисципліни ТПКЗ.pdf

1

2

3

3

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

галузь знань 22 Охорона здоров’я

спеціальність 226 Фармація, промислова фармація

освітньо-професійна програма Технології парфумерно косметичних засобів

Силабус навчальної дисципліни ТПКЗ.pdf

1

2

3

3

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

галузь знань 22 Охорона здоров’я

спеціальність 226 Фармація, промислова фармація

освітньо-професійна програма Технології фармацевтичних препаратів

Силабус навчальної дисципліни ТФП.pdf

1

2

3

3

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

галузь знань 22 Охорона здоров’я

спеціальність 226 Фармація, промислова фармація

освітньо-професійна програма Фармація

Силабус навчальної дисципліни Ф.pdf

1

2

3

3

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

галузь знань 22 Охорона здоров’я

спеціальність 226 Фармація, промислова фармація

освітньо-професійна програма Фармація для іноземних студентів (3.10)

Силабус навчальної дисципліни Ф.pdf

1

2

3

3

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

галузь знань 22 Охорона здоров’я

спеціальність 226 Фармація, промислова фармація

освітньо-професійна програма Фармація для іноземних студентів (2.10)

Силабус навчальної дисципліни Ф.pdf

1

2

3

3

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

галузь знань 22 Охорона здоров’я

спеціальність 226 Фармація, промислова фармація

освітньо-професійна

програма Фармація (Language of instructions- English)

1

2

3

3

Звіт про роботу кафедри 2020-2021 н.р.pdf

Звіт про роботу кафедри 2019-2020 н.р.doc

Звіт про роботу кафедри 2018-2019 н.р.doc

Звіт про роботу кафедри 2017-2018 н.р.(*.doc)

Звіт про роботу кафедри 2016-2017н.р.(*.doc)

Звіт про роботу кафедри 2015-2016 н.р. (*.doc)

Print Friendly, PDF & Email