Навчальна робота

Перелік навчальних дисциплін, які у нас викладаються

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Спеціальність 227Фізична терапія, ерготерапія

Галузь знань 22 Охорона здоров’я

Кваліфікація:бакалавр з фізичної терапії

 

Дисципліна Рік навчання Кількість кредитів
Обов’язкові компоненти
Вступ до фаху з ознайомчою практикою 1 7
Теорія та методика фізичного виховання 1 4
Види оздоровчо-рухової активності (атлетична гімнастика, оздоровчий фітнес, спорт. ігри, легка атлетика, футбол) 1 5
Біомеханіка рухової діяльності 1 4
Основи фізичної терапії 2 4
Терапевтичні вправи 2 4
Клінічний реабілітаційний менеджмент при порушеннях серцево-судинної та дихальної систем 2 4
Клінічний реабілітаційний менеджмент при дисфункції внутрішніх органів 2 4
Основи фізичної терапії в педіатрії 2 5
Основи масажу 2 3
 

Вибіркові компоненти

Оздоровчі технології у фізичній терапії

 Оздоровчі технології у ФТ.Презентація.pdf

2 3
Основи кінезіології

Основи кінезіології.Презентація.pdf 

2 3
Загальна теорія здоров’я

Загальна теорія здоров’я Презентація.pdf

2 3

 

Дисципліна «Фізичне виховання»

Освітньо-професійна програма Рік навчання Кількість кредитів
Обов’язкові компоненти
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

галузь знань 16 Хімічна та біоінжінерія

спеціальність 162 Біотехнології та біоінженерія

освітньо-професійна програма Біотехнологія

1

2

3

3

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки

спеціальність 051 Економіка

освітньо-професійна програма Економіка підприємства

1

2

3

3

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

галузь знань 22 Охорона здоров’я

спеціальність 224 Технології медичної діагностики та лікування

освітньо-професійна програма Лабораторна діагностика

1

2

3

3

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

галузь знань Управління та адміністрування

спеціальність 075 Маркетинг

освітньо-професійна програма Маркетинг

1

2

3

3

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

галузь знань 07 Управління та адміністрування

спеціальність 073 Менеджмент

освітньо-професійна програма Менеджмент

1

2

3

3

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

галузь знань 22 Охорона здоров’я

спеціальність 226 Фармація, промислова фармація

освітньо-професійна програма Клінічна фармація

1

2

3

3

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

галузь знань 22 Охорона здоров’я

спеціальність 226 Фармація, промислова фармація

освітньо-професійна програма Технології парфумерно-косметичних засобів

1

2

3

3

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

галузь знань 22 Охорона здоров’я

спеціальність 226 Фармація, промислова фармація

освітньо-професійна програма Технології парфумерно косметичних засобів

1

2

3

3

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

галузь знань 22 Охорона здоров’я

спеціальність 226 Фармація, промислова фармація

освітньо-професійна програма Технології фармацевтичних препаратів

1

2

3

3

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

галузь знань 22 Охорона здоров’я

спеціальність 226 Фармація, промислова фармація

освітньо-професійна програма Фармація

1

2

3

3

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

галузь знань 22 Охорона здоров’я

спеціальність 226 Фармація, промислова фармація

освітньо-професійна програма Фармація для іноземних студентів (3.10)

1

2

3

3

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

галузь знань 22 Охорона здоров’я

спеціальність 226 Фармація, промислова фармація

освітньо-професійна програма Фармація для іноземних студентів (2.10)

1

2

3

3

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

галузь знань 22 Охорона здоров’я

спеціальність 226 Фармація, промислова фармація

освітньо-професійна

програма Фармація (Language of instructions- English)

1

2

3

3

Звіт про роботу кафедри 2018-2019 н.р.doc

Звіт про роботу кафедри 2017-2018 н.р.(*.doc)

Звіт про роботу кафедри 2016-2017н.р.(*.doc)

Звіт про роботу кафедри 2015-2016 н.р. (*.doc)

Print Friendly, PDF & Email