Наукові публікації кафедри 2022 р.

ПЕРЕЛІК НАУКОВИХ ПРАЦЬ, ОПУБЛІКОВАНИХ У 2022 РОЦІ

Монографія

 1. Kapiton, О. Poljakоva, G. Ilnickaya. Teaching materials for higher education in conditions development of the information technology industry. Сучасні тенденції забезпечення якості підготовки фахівців: проблеми та шляхи їх вирішення в умовах глобалізації та євроекономічної інтеграції : кол. моногр. – Херсон : Олді+, 2022. – C. 201-209. https://1drv.ms/b/s!ApjWXoKbBooEgQ4jfQxmUQqEiFVS

 Статті у виданнях, що індексуються у міжнар. науком. базах даних із зазначенням назви міжнар. науком. бази де індексується стаття та квартілю видання (Q)

 1. Ganna V. Tamozhanska, Nataliia V.Goncharuk, Liana V. Duhina, Oksana Р. Kanishcheva. Physical Therapy for Nonspecific Pain in the Thoracic Spine. International Balneology and Physical Medicine Conference «Challenges and Prospects of Public Health and Physical Medicine Development». January 27-28, 2022, Sumy, Ukraine. Acta Balneol, TOM LXIV, Nr 1(167);2022:44-49. DOI: 10.36740/ABAL20220110 9 (Web of Science).
 1. Monika Bejtka, Zhanneta Kozina, Ganna Tamozhanska, Yurii Boychuk, Iryna Garmash, Viktoriia Koveria, Valentyna Lysenko. Sports activities and professional specialty influence on psychophysiological functions and orthostatic reactions indicators of edagogical universities students. Health, Sport, Rehabilitation. 2022;8(3):8-26. https://doi.org/10.34142/HSR. 2022.08.03.01 (Web of Science).
 2. Mirosła Wacieślicka, Zhanneta Kozina, Iryna Garmash, Ganna Tamozhanska, Oleksii Kozin. Functional state pedagogical universities student’s peculiarities of various faculties according to orthostatic reactions and psychophysiological capabilities indicators.
 3. Zhanneta Kozina, Serhii Kozin, Monika Bejtka, Monika Zawadka- Kunikowska, Nataliia Yakushko, Vitalii Korobeinik, Olena Ryepko, Olexandr Chupryna, Miroslava Cieślicka. Influence of injury prevention complex technology on the knowledge level of medical and biological subjects and the injury risk of future specialists in physical education and sport. Journal of Physical Education and Sport. 2022 22 (issue 4), 870 – 878, DOI:10.7752/jpes.2022.04 110 (Scopus, Q2).
 4. Serhii Kozin, Zhanneta Kozina, Marian Cretu, Yuriy Boychuk, Danylo Safronov, Vitalii Korobeinik, Andrii Chernozub. Use of closed chain exercises, eccentric exercises and proprioceptive muscle facilitation to prevent elbow injuries in climbers: a randomized control trial. Physiotherapy Quarterly. 2022, 30(2), 90–99 DOI:10.7752/jpes.2022.04 110 (Scopus, Q3).

 Статті у вітчизняних виданнях

 1. А.В. Невелика, О. М. Мятига, Л. В. Карабут, Г. Л. Литвиненко. Дослідження впливу реабілітаційних заходів на динаміку когнітивних розладів у разі хвороби Паркінсона. Соціальна фармація в охороні здоров’я. Том 8 №1 (2022), С.11-16. doi:10.24959/sphhcj.22.250 (Фахова стаття)
 2. Гончарук Н.В. Особливості фізичної терапії для хірургічних хворих. Сучасні тенденції спрямовані на збереження здоров’я людини //Збірник наукових праць. –Харків, 2022. – Випуск 3. – С. 18-21.
 3. А.В. Невелика Комплексна програма фізичної терапії при хворобі Паркінсона. Сучасні тенденції спрямовані на збереження здоров’я людини // Збірник наукових праць. – Харків, 2022. – Випуск 3. – С. 50-53.
 4. А.В. Невелика, О.В. Сутула. Історія виникнення повітряної акробатики, як вид спорту. V молодіжної науково-практичної конференції з міжнародною участю «Молодий вчений: сучасні тенденції формування та збереження здоров’я людини», 23-24 червня 2022р. т.7 №1 (2022). С. 38-40.
 5. О.М. Мятига, Г.В. Таможанська. Фізична терапія при осколкових переломах діафіза стегна після біологічного остеосинтезу. Сучасні тенденції спрямовані на збереження здоров’я людини //Збірник наукових праць. – Харків, 2022. – Випуск 3. – С. 69-72.
 6. В. М. Ковєря, В. В. Лисенко, С. В. Ільницький, Г.С. Ільницька. Аналіз навчальних програм з фізичної культури за модулем «Лижна підготовка» в контексті нової української школи (НУШ). Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), (1(145), С. 62-65. https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series15.2022.1(145).16 (Фахова стаття).
 7. С. М. Клімакова, А. М. Ляшенко, І. О. Дєлова, Л. В. Ільницька, Г.С. Ільницька. Порівняльний аналіз навчальних програм з фізичної культури для учнів 5-6 класів за модулем «Плавання». Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), (2(146), с. 55-59. https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series15.2022.2(146).12 (Фахова стаття).
 8. Семашко С.А., Крівєнцова О.В., Клименченко В.Г., Г.С. Ільницька. Авторська методика викладання освітнього компонента «Теорія та методика фізичного виховання» для здобувачів деяких освітніх програм. Науковий журнал «Інноваційна педагогіка» (1(49), с. 51-54, вер. 2022, ISSN 2663-6085. DOI https://doi.org/10.32843/2663- 6085/2022/49.1.10 (Фахова стаття).

Тези у вітчизняних виданнях

 1. О.М. Мятига, Г.В. Таможанська. Застосування засобів фізичної терапії при артрозах плечового суглоба. Мультидисциплінарний підхід у фізичній реабілітаційній медицині //Збірник наукових праць. – Харків, 2022. – Випуск 1. – С. 90-92.
 2. А.В. Невелика, О.В. Сутула. Використання кінезіологічних фізкультхвилинок для профілактики порушень постави у студентів. Мультидисциплінарний підхід у фізичній реабілітаційній медицині //Збірник наукових праць. – Харків, 2022. – Випуск 1. – С. 93-94.
 3. А.В. Невелика, О.В. Сутула. Стан біогеометричного профілю постави студентів другого курсу НФаУ. Сучасні погляди молоді на фізичну культуру, спорт та здоров’я людини: збірник тез наукової онлайн-конференції, присвяченої Дню науки в Україні (електронне видання), 17 травня 2022 року. Харків: ХДАФК, 2022. – С. 121-123.
 4. Г.С. Ільницька, Д. Артикова. Європейський досвід: огляд кращих реабілітаційних центрів у Швейцарії. Сучасні тенденції спрямовані на збереження здоров’я людини/Д. Артикова, Г. Ільницька //Збірник наукових праць. – Харків, 2022. – Випуск 3. С. 109-112 https://health.nuph.edu.ua/wp-content/uploads/2022/05/zbirnyk-statej-konferentsii-21-22.04.2022.pdf

 

 

Print Friendly, PDF & Email