Наукові публікації кафедри 2021 р.

ПЕРЕЛІК НАУКОВИХ ПРАЦЬ, ОПУБЛІКОВАНИХ У 2021 РОЦІ

Підручники

1.Фізична культура. 4 клас. 1 семестр. [Текст] / Г. С. Ільницька,— Х. : ВГ «Основа», 2021. — 120 с. : табл. — (Серія «Мій конспект»). ISBN 978-617-00-4004-6.

2.Фізична культура. 4 клас. 2 семестр. [Текст] / Г. С. Ільницька,— Х. : ВГ «Основа», 2021. — 120 с. : табл. — (Серія «Мій конспект»).

Навчальні посібники

 1. Фізична терапія в травматології: навч. посіб. для здобувачів вищої освіти / О. М. Мятига, Г. В. Таможанська, Н. В. Гончарук. – Х.: НФаУ, 2021. – 180 с.
 2. Фізичні вправи як терапевтичний метод у професійній діяльності фізичних терапевтів навчальний посібник для викладачів та студентів / Г. В. Таможанська, Н.В. Гончарук, Л.О. Улаєва Л.О.– Х.: НФаУ, 2021. – 116 с.
 3. Таможанська Г.В. Клінічний реабілітаційний менеджмент при дисфункції внутрішніх органів: навчально-методичний посібник для здобувачів вищої освіти / Г. В. Таможанська, О. М. Мятига. – Х.: НФаУ, 2021. – 104 с.
 4. Таможанська Г.В. Клінічний реабілітаційний менеджмент при порушеннях діяльності серцево-судинної та дихальної систем: навчально-методичний посібник для здобувачів вищої освіти / Г. В. Таможанська, О. М. Мятига. – Х.: НФаУ, 2021. – 128 с.
 5. Кінезотерапія при травмах опорно-рухового апарату: навчальний посібник / Л. В. Дугіна. – Х. : НФаУ.2021. – 191 с.
 6. Павленко Є.Є., Ільницька Г.С., Павленко В.О. Оздоровчий туризм : навчальний посібник для студентів денної форми навчання. Х. : НФаУ, «NovaPrint», – 114 с.
 7. Павленко В.О., Павленко Є.Є. Студентський спорт як система фізичного виховання у закладах вищої освіти. Modern education, training and upbringing: collective monograph / Abdullayev A., Rebar I., – etc. – Іnternational Science Group. – Boston: Primedia eLaunch, 2021. 594 р. Available at : DOI – 10.46299/ISG.2021.MONO.PED.I
 8. Ільницька Г.С., Гончарук Н.В. Терапевтичні вправи: навч.посібник для викладачів. – Х.: НФаУ, 2021. – 175 с.
 9. Функціональний тренінг [Электронный ресурс] : навчально-метод. посібник для здобувачів вищої освіти [денної форми навчання] / Є. Є. Павленко, Г. С. Ільницька, 2021. – 163 с.

 

Науково-методичні рекомендації, які затверджені колегіальними органами НФаУ

 1. Таможанська Г.В., Білостоцький А.І. Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Основи фізичної терапії» / Таможанська Г.В., Білостоцький А.І. – Х. : НФаУ, 2021. – 68 с.
 2. Таможанська Г.В., Туренко В.М., Кобзіна М.П. Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Основи фізичної терапії в педіатрії» / Таможанська Г.В., Туренко В.М., Кобзіна М.П. – Х. : НФаУ, 2021. – 24 с.
 3. Таможанська Г.В., Туренко В.М., Кобзіна М.П. Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Основи фізичної терапії в педіатрії» / Таможанська Г.В., Туренко В.М., Кобзіна М.П. – Х. : НФаУ, 2021. – 26 с.
 4. Невелика А.В., Гончарук Н.В. Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Науково доказова практична діяльність у фізичній терапії» : метод. рек. до сам. раб. для студентів НФаУ спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія». – Х.: НФаУ, 2021. – 23 с.
 5. Невелика А.В., Гончарук Н.В. Методичні рекомендації до практичних і семінарських занять з дисципліни «Науково доказова практична діяльність у фізичній терапії» : метод. рек. до практ. і семінар. раб. для студентів НФаУ спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія». – Х. : НФаУ, 2021. – 19 с.
 6. Клінічна практика з фізичної терапії при порушеннях діяльності опорно-рухового апарату [Текст] / О. М. Мятига, Г. В. Таможанська. – Харків : НФаУ, 2020. – 44 с.
 7. Курс лекційних занять з дисципліни «Адаптивна фізична рекреація» [Текст] : курс лекційних занять для студентів НФаУ спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» / О. М. Мятига, В. М. Туренко, М. П. Кобзіна. – Харків : НФаУ, 2021. – 44 с.
 8. Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Теорія та методика фізичного виховання»: метод. рек. для студентів НФаУ спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» [Текст] / О. М Мятига, Г. С. Ільницька, Л. О. Улаєва. – Х. : НФаУ, 2021. – 26 с.
 9. Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Адаптивна фізична рекреація» [Текст] / О. М. Мятига, В. М. Туренко, М. П. Кобзіна. – Х. : НФаУ, 2021. – 19 с.
 10. Невелика А.В., Козін С.В. Методичні рекомендації до практичних і семінарських занять з дисципліни «Біомеханіка рухової діяльності» : метод. рек. до практ. і семінар. раб. для студентів НФаУ спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія». – Х. : НФаУ, 2021. – 30 с.
 11. Невелика А.В., Козін С.В. Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Біомеханіка рухової діяльності» : метод. рек. до сам. раб. для студентів НФаУ спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія». – Х. : НФаУ, 2021. – 37 с.
 12. Невелика А.В., Зелененко Н.О. Методичні рекомендації до практичних і семінарських занять з дисципліни «Види оздоровчо-рухової активності (атлетична гімнастика, оздоровчий фітнес, спортивні ігри, легка атлетика, футбол)» : метод. рек. до практ. і семінар. зан. для студентів НФаУ спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія». – Х. : НФаУ, 2021. – 34 с.
 13. Невелика А.В., Зелененко Н.О. Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Види оздоровчо-рухової активності (атлетична гімнастика, оздоровчий фітнес, спортивні ігри, легка атлетика, футбол)» : метод. рек. до сам. раб. для студентів НФаУ спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія». – Х. : НФаУ, 2021. – 32 с.
 14. Невелика А.В., Козін С.В. Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Основи кінезіології» : метод. рек. до сам. раб. для студентів НФаУ спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія». – Х. : НФаУ, 2021. – 27 с.
 15. Невелика А.В., Козін С.В. Методичні рекомендації до практичних і семінарських занять з дисципліни «Основи кінезіології» : метод. рек. до практ. і семінар. раб. для студентів НФаУ спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія». – Х. : НФаУ, 2021. – 25 с.
 16. Оздоровчий аквафітнес: метод. рекомендації для здобувачів вищої освіти – / Є.Є. Павленко, Г.С. Ільницька. – Х. : НФаУ. 2021. – 44 с.
 17. Гончарук Н.В., Зелененко Н.О. Методичні рекомендації до практичних і семінарських занять з дисципліни «Адаптивний спорт»: метод. рек. для студентів НФаУ спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія». – Х.: НФаУ, 2021. – 28 с.

 

Статті у закордонних виданнях

 1. Павленко В.О., Павленко Є.Є. Педагогічні аспекти профорієнтаційної діяльності викладачів закладу вищої освіти. Collection of scientific papers “SCIENTIA”. Pisa, Italian Republic. September 3, 2021. P.61-63.
 2. Мулик К. В., Скалій О., Рубан Л. А., Дугіна Л. В., Скалій Т., Ковальский В. Формування культури профілактики захворюваності на рак молочної залози шляхом самоспостереження та самодослідження // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». – 2021. – №13. DOL: https://doi.org/10.25313/2520-2057-2021-13-7540

Статті у вітчизняних виданнях

 1. Таможанська Г.В. Клінічна практика з фізичної терапії при порушеннях діяльності опорно-рухового апарату/ Г.В. Таможанська, О.М. Мятига, А.І. Білостоцький // Сучасні тенденції спрямовані на збереження здоров’я людини //Збірник наукових праць. – Харків, 2021. – Випуск 2. – С. 67-70.
 2. Таможанська Г.В. Особливості санаторно-курортного лікування на курорті Римські Терми Словенія/ Г.В. Таможанська, Пате Юлія, Аракелов Валерій, Любинский Д.В.// Сучасні тенденції спрямовані на збереження здоров’я людини //Збірник наукових праць. – Харків, 2021. – Випуск 2. – С. 71-73.
 3. Петренко А.В. Використання міжнародних шкал для діагностики та оцінки ефективності реабілітації дітей з ДЦП / А В Петренко, Г.В. Таможанська, // Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології 6 (1). Харків, 2021. С 35-40.
 4. Ільницька Г.С. Досвід використання системної платформи Pharmel під час вивчення дисципліни «Терапевтичні вправи» / Ільницька Г.С., Гончарук Н.В., Ільницька Л.В. // Науковий часопис національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Збірник наукових праць / М во освіти і науки України, Нац. Пед. Ун-т імені М.П. Драгоманова. – Випуск 79. – Том 1. – Київ. Видавничий дім «Гельветика», 2021. – С. 142-146. (Фахова стаття)
 5. Мятига О.М. Клінічний реабілітаційний менеджмент при опущенні внутрішніх органів / О.М. Мятига, В.І. Павлевич //Сучасні тенденції спрямовані на збереження здоров’я людини //Збірник наукових праць. – Харків, 2021. – Випуск 2. – С. 63-66.
 6. Реалізація впровадження інноваційних рухливих ігор в освітній процес іноземних студентів у закладах вищої освіти/ Г.С. Ільницька, В.Г. Клименченко, О.К. Коноваленко// Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), (3(133), 49-53. https://doi.org/10.31392/NPU- nc.series15.2021.3(133).10 (Фахова стаття)
 7. Ендогенне дихання як складова терапевтичних вправ для людей похилого віку з пневмонією, спричиненою COVID-19 (на прикладі використання апарата Фролова)/ Ільницька Г.С., Зелененко Н.О., Ільницький С.В., Козєєв І.В.// Підписано до друку. Спортивна медицина, фізична терапія та ерготерапія № 1, 2021. (Фахова стаття)
 8. Організація освітнього процесу з фізичного виховання в умовах дистанційної освіти/ Ільницька Г.С., Семашко С.А., Крівєнцова О.В.// Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія No 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. – Київ: Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2021. – Випуск 4 (134) 21. –С.55-60. DOI 10.31392/NPU-nc.series 15.2021.4(134).13 (Фахова стаття)
 9. Використання реверсного бігу та ходьби у тренувальному процесі гравців футзалу/ Ільницька Г.С., Очередько Л. В., Зелененко Н. О., Ільницький С. В., Ільницька Л. В.// Спортивні ігри, [S.l.], n. 3(21), p. 14-21, чер. 2021. ISSN 2523-4161 (Online). Доступно за адресою: http://www.sportsscience.org/index.php/game/article/view/1160. (Фахова стаття)
 10. Принципи фізичної терапії при хірургічних втручаннях/Ясін Джухрі, Гончарук Н.В., Ільницька Г.С.// Сучасні тенденції спрямовані на збереження здоров’я людини //Збірник наукових праць. – Харків, 2021. – Випуск 2. – С.89-91.
 11. Фізична терапія як галузь охорони здоров’я в Ізраїлі/ Ільницька Г.С., Будаєва Є.В., Тополюк А.П.// Сучасні тенденції спрямовані на збереження здоров’я людини //Збірник наукових праць. – Харків, 2021. – Випуск 2. – С.33-36.
 12. Сутула О.В., Невелика А.В., Зелененко Н.О. Вплив занять бадмінтоном в процесі фізичного виховання на фізичний розвиток і функціональний стан студенток // Електронний науковий журнал «Спортивні ігри». – Харків. – 2021. – №2(20). – С.56-63. (Фахова стаття)
 13. Біленко В.Д., Невелика А.В. Спортивне фехтування для людей з обмеженими можливостями як один із напрямів їх соціалізації // Сучасні тенденції спрямовані на збереження здоров’я людини //Збірник наукових праць. – Харків, 2021. – Випуск 2. – С. 196-198.
 14. Сутула О.В., Невелика А.В. «SHUTTLE TIME» – ШКІЛЬНА ПРОГРАМА З БАДМІНТОНУ // Сучасні тенденції спрямовані на збереження здоров’я людини //Збірник наукових праць. – Харків, 2021. – Випуск 2. – С. 202-204.
 15. Дугіна Л. Принципи респіраторної реабілітації пацієнтів, які перенесли короновірусну хворобу (COVID‑19). Сучасні тенденції спрямовані на збереження здоров’я людини. 2021. №2. С. 29-32.
 16. Рожков В.О., Павленко В.О., Павленко Є.Є., Павленко Т.В., Шутеева Т.Н., Шутеев В.В.. Взаемозвязок попередніх обертань молоту у кваліфікованих метольниць молоту. Слобожанський науково-спортивний вісник. Вип.81, №1 (2021) р. С. 21-26. Харківська державна академія фізичної культури. 2021 р. (Фахова стаття)
 17. Rozhkov V., Pavlenko V., Pavlenko Y., Pavlenko T., Shutieieva T., Shutieiev V. Relationship between biomechanical parameters techniques of the preliminary rotations among elite women hammers throwers. Slobozhanskyi herald of science and sport Vol 9, No 1 (2021) pp. 40-49 Kharkiv State Academy of Physical Culture Kharkiv. (Фахова стаття)
 18. Павленко Є. Є., Павленко В.О. Використання різних форм організації навчально-виховного процесу спрямованих на формування здоров’я студентської молоді Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Фізичне виховання і спорт у закладах вищої освіти: проблеми та перспективи» Житомир 18 червня 2021р. С 53-60.
 19. Ясін Джухрі Принципи фізичної терапії при хірургічних втручаннях / Ясін Джухрі, Гончарук Н.В., Ільницька Г.С. // Сучасні тенденції спрямовані на збереження здоров’я людини //Збірник наукових праць. – Харків, 2021. – Випуск 2. – С.18-21.
 20. Ель Хамданія Джавад, Зелененко Н.О. Дихальні вправи в процесі тренування баскетболістів пубертатного періоду // Сучасні тенденції спрямовані на збереження здоров’я людини //Збірник наукових праць. – Харків, 2021. – Випуск 2. – С. 92-94.
 21. Зелененко Н.О., Рибка М.М. Вплив фізичної активності на рівень фізичного здоров’я студентів // Сучасні тенденції спрямовані на збереження здоров’я людини //Збірник наукових праць. – Харків, 2021. – Випуск 2. – С. 159-161.
 22. Ашанін В., Пятисоцька С., Жерновнікова Я., Єфременко А., Без’язична О., Дугіна Л. Особливості фізичного розвитку спортсменів як основа диференціації навантажень в тренувальному процесі юних кікбоксерів // Слобожанський науково-спортивний вісник, № 1(81) (2021). С.59-65. doi:10.15391/snsv.2021-1.008 (Фахова стаття)
 23. Улаєва Л.О., Собко І.М. Використання вправ з низьким ударним навантаженням при тренувальних заняттях людей старшого віку. Сучасні тенденції спрямовані на збереження здоров’я людини //Збірник наукових праць. – Харків, 2021. – Випуск 2. С. 212-216.
 24. Улаєва Л.О., Ізабелла Баджор. Фізична активність як елемент здорового способу життя дітей і молоді у Польщі. Сучасні тенденції спрямовані на збереження здоров’я людини //Збірник наукових праць. – Харків, 2021. – Випуск 2. С. 227-229.
 25. Ільницька Ганна, Ільницька Лариса, Ільницький Сергій. Менеджмент дистанційного навчання у контексті навчальної дисципліни «Фізичне виховання». Фізична культура і спорт. Виклики сучасності: збірка статей науково-практичної конференції, 25-26 листопада 2021 року, Харків: ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2021, С. 25-30 (Укр.)
 26. Г. В. Таможанська, О. М. Мятига, Н. О. Зелененко. Застосування терапевтичних вправ на фітболах при порушеннях постави у студентів. Журнал «Соціальна фармація в охороні здоров`я». 2021. (прийнято до друку).
 27. Анастасія Невелика, Ольга Сутула, Юрій Чуча. Бадмінтон як один із засобів оздоровчо-рекреаційної діяльності студентів. Слобожанський науково-спортивний вісник, № 6(86), С. 45-49. doi:10.15391/snsv.2021-6.007 (Фахова стаття).

 

Тези у закордонних виданнях та виданнях, що індексуються міжнар. науком., базами даних із зазначенням назви міжнарод. науком. бази даних

 1. Павленко Є.Є., Павленко В.О. Методологічні основи адаптивного фізичного виховання. Conference Scientifigue et Pratigue I nternational Debats scienitifigues et orientations prospectives du developpement sciiieeentifigue Paris Republigue Francaise Fevrier 5, 2021, P. 85-87.
 2. Павленко В.О., Павленко Є.Є. Фізичні тренування хворих з імплантованим електрокардіостимулятором. I international science conference on multidisciplinary research Berlin, Germany, January 2021. С. 530-536.

Статті у виданнях, що індексуються у міжнар. науком. базах даних із зазначенням назви міжнар. науком. бази де індексується стаття та квартілю видання (Q)

 1. Griban, G., Filatova, O., Bosenko, A., Tamozhanska, G., Lytvynenko, A., Topchii, M., Orlyk, N., Prontenko, K. (2021). Water in students’ life and its impact on their health. Acta Balneologica, 2(164), 99-104. doi: 10.36740/ABAL202102104. (Web of Science)
 2. Griban, G., Onishchuk, L, Solohubova, S., Tkachenko P., Oleniev, D., Semeniv, B., Myatiga, O., Kanishcheva, O. (2021). Physical state assessment of the first-year female students of higher education institutions. Wiadomości Lekarskie, 74 (6), 1457-1462. doi: 10.36740/WLek202106131. Посилання на номер журналу – https://wiadlek.pl/06-2021/ Посилання на статтю – https://wiadlek.pl/wp-content/uploads/archive/2021/WLek202106131.pdf
 3. 3.Olena M. Myatyga, Ganna V. Tamozhanska, Nataliia V. Goncharuk,Liana V. Duhina, Oksana P. Kanishchev (2021). Physical therapy for nonspecific pain in the thoracic spine. 2021. Прийнято до друку. (Web of Science)

Тези у вітчизняних виданнях

 1. Павленко Є.Є. Підтримка функціональної здатності пацієнтів з кардіостимулятором. III Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання розвитку сучасної науки та освіти. Львівський науковий форум. 16-17 січня 2021, с. 7-8.
 2. Нагорна А.О., Невелика А.В. Фізична терапія при хворобі Паркінсона. ІХ Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини: Досвід, проблеми, перспективи». м.Київ. 10 грудня 2021. С. 328-330.
Print Friendly, PDF & Email