Scientific work

Scientific work 2018-2019 y.

Scientific work 2018-2019 y. (*doc)

Scientific research work 2019 y.:

2019 рікТаможанська Г.В. Застосування засобів фізичної терапії при порушеннях постави у студентів / Г.В. Таможанська, О.М. Мятига, Н.Б. Проскурніна // Всеукраїнський з’їзд фахівців із спортивної медицини та лікувальної фізкультури «Сучасні досягнення спортивної медицини, фізичної та реабілітаційної медицини- 2019»

Гончарук Н.В. Современные взгляды на применение средств в физической реабилитации при лечении плоскостопии / Н.В. Гончарук, К.Ю. Плечистова // Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології. – 2019. – №1.

Зелененко Н.О. Фітбол-гімнастика як засіб сучасних фізкультурно-оздоровчих технологій / Н.О. Зелененко, А.В. Невелика // Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук.праць. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип. 43. – С. 540-543.

Zhanneta K. The impact of fitness aerobics on the special performance and recovery processes of boys and girls 16-17 years old engaged in volleyball / K. Zhannet, I. Sobko, L. Ulaeva, D. Safronov, Y. Boichuk, A. Polianskyi, V. Protsevskiy // International Journal of Applied Exercise Physiology 2322-3537 www.ijaep.com Vol.8 No.1 Received: September 2018, Accepted: December 2018, Available online: March 2019 DOI: 10. 30472 /ijaep.v8i1.306

Улаєва Л. Використання інтерактивних методів навчання для формування спеціальних компетентностей на заняттях фізичним вихованням у ЗВО / Л. Улаєва // Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук.праць. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип. 43. – С. 584-588.

Зелененко Н.О. Фітбол-гімнастика як засіб сучасних фізкультурно-оздоровчих технологій / Н.О. Зелененко, А.В. Невелика // Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук.праць. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип. 43. – С. 540-543.

Несен О.О. Гендерні особливості агресивності спортсменів-ігровиків / Н.О. Зелененко, О.О. Несен // Спортивні ігри. Електронний науковий журнал, Харків, 2019. – №1 (11), С. 24-31.

Павленко В.О. Вплив фізичної культури на граничні психофізичні можливості людини / В.О. Павленко, Є.Є. Павленко // Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції з міжнародною участю «Основи побудови тренувального процесу в циклічних та екстремальних видах спорту» 21-22 березня 2019 року м. Харків.

Scientific research work 2018 y.:

2018 рік Таможанська Г.В. Фізична реабілітація при природженому вивиху стегна / Г.В. Таможанська, О.М. Мятига // Advances of science: Proceedingsof articles the international scientific conference. Czech Republic, Karlovy Vary – Ukraine, Kyiv, 28 September 2018 [Electronic resource] / Editors prof. L.N. Katjuhin, I.A. Salov, I.S. Danilova, N.S. Burina. MCNIP, 2018. – P. 1059-1068. – ISBN 978-80-7534-078-8

Таможанська Г.В. Профілактичні заходи при плоскостопості в умовах занять з фізичного виховання / Г.В. Таможанська, О.М Мятига, Н.B. Бичко / Сучасні досягнення спортивної медицини, фізичної реабілітації, фізичного виховання та валеології – 2018 // XIX Міжнародна науково-практична конференція, Одеса, 4-5 жовтня / Матеріали конференції. – Одеса: ПОЛІГРАФ, 2018. – С. 126-127.

Таможанская А.В. Физическая терапия при I степени сколиотической болезни / А.В. Таможанская, Е.Н. Мятыга, Н.В. Гончарук // Здоровье, спорт, реабилитация. – 2018. – №3. – С. 135-146.

Таможанская Анна Петанк как средство развития двигательных качеств у студентов с ослабленным здоровьем / А. Таможанская, Е. Мятыга, Н. Гончарук, Л. Улаева // ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». – 2018.

Таможанська Г.В. Показники функціонального стану систем організму студенток університету / Г.В. Таможанська, О.М. Мятига, Н.В. Гончарук // Житомирський державний університет імені Івана Франка «Фізична культура, спорт та здоров’я нації». – 2018. – Випуск № 6 (25). – С.89-96.

Гончарук Н.В. Лікувальна фізична культура в комплексній фізичній реабілітації хворих на цукровий діабет 2 типу в умовах поліклініки та санаторію/ Н.В. Гончарук, К.Ю. Плечистова // Актуальні проблеми медико-біологічного забеспечення фізичної культури, спорту та фізичної реабілітації //Збірник статей IV Міжнародної науково-практичної інтернет- конференції. – Харків: ХДАФК, 2018. – 333с.

Гончарук Н.В. Особенности кинезотерапии в физической реабилитации больных с приобретенными пороками сердца, которых готовят к хирургическому лечению / Н.В. Гончарук // Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології, 2018. – №2. – 63 с. Сайт журналу htt://journal/uran/ua/_iournal

Сутула А.В. Фізичний фітнес як один із напрямів історичного розвитку фізичної культури / В.О. Сутула, А.В. Сутула, Л.С. Луценко, А.Б. Жадан // Слобожанський науково-спортивний вісник : [наук. – теорет. журн.] – Харків : ХДАФК, 2018. – № 4(65). –  С. 63-66. – doi:10.15391/snsv.2018-4.010.

Невелика А.В. Особливості організації в сучасній школі фізкультурно-оздоровчої та профілактичної роботи пов’язаної з формуванням в учнів правильної постави / А.В. Невелика, Н.О. Зелененко // ADVANCESOFSCIENCE: Proceedingsofarticlesthe international scientific conference. Czech Republic, Karlovy Vary – Ukraine, Kyiv, 28 September 2018 [Electronic resource] / Editors prof. L.N. Katjuhin, I.A. Salov, I.S. Danilova, N.S. Burina. MCNIP, 2018. – P. 950-959. – ISBN 978-80-7534-078-8.

Невелика А.В. Формування правильної постави школярів, як одне із стратегічних завдань системи загальної середньої освіти / А.В. Невелика, Н.О. Зелененко // Інноваційні підходи до формування професійних компетентностей фахівців з фізичної культури, спорту і фізичної терапії і ерготерапії: мат. Всеукр. наук.-практ. інтернет-конференції (Чернівці, 6 листопада 2018 року) / за редакцією Я.Б. Зорія. – Чернівці, 2018. – С. 193-195.

Зелененко Н.О. Адаптивне фізичне виховання студентів / Н.О. Зелененко, А.В. Невелика // Інноваційні підходи до формування професійних компетентностей фахівців з фізичної культури, спорту і фізичної терапії і ерготерапії: мат. Всеукр. наук.-практ. інтернет-конференції (Чернівці, 6 листопада 2018 року) / за редакцією Я.Б. Зорія. – Чернівці, 2018. – С. 169-171.

Невелика А.В. Вплив сучасних тенденцій розвитку фізичної культури на модернізацію учбового процесу з дисципліни «Фізичне виховання» у студент а-фармацевта / Н.О. Зелененко, А.В. Невелика // Матеріали ХХХІХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук.праць. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 39. – С. 400-403

Собко И.Н. Восстановление физической работоспособности юных волейболистов на этапе специализированной базовой подготовки с помощью применения средств фитнеса аеробной направленности / И.Н. Собко, Л.А. Улаева, Ж.Л. Козина, И.Б. Гринченко, К. Глушко // Здоровье, спорт, реабилитация. – 2018. – №3. – С. 120-135.

Улаєва Л. Использование нетрадиционных видов спорта для студентов, занимающихся в группе реабилитации. Житомирський державний університет імені Івана Франка «Фізична культура, спорт та здоров’я нації». – 2018. – Випуск № 6 (25). – С.224-231.

Улаєва Л. Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні питання фізичної терапії, рекреації та фізичного виховання різних груп населення», Харків, 29-30 листопада 2018 рок. Тема доповіді «Петанк как средство развития двигательных качеств у студентов с ослабленным здоровьем». Кафедра фізичного виховання і здоров’я Національного фармацевтичного університету. Україна. Участь з доповіддю.

Улаєва Л. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2018. ‒ Вип. 44. ‒ 167 с. Тема доповіді: Виховна робота як невід’ємна частина системи фізичного виховання у студентів ЗВО.

Зелененко Н.О. Адаптивне фізичне виховання студентів / Н.О. Зелененко, А.В. Невелика // Інноваційні підходи до формування професійних компетентностей фахівців з фізичної культури, спорту і фізичної терапії і ерготерапії: мат. Всеукр. наук.-практ. інтернет-конференції (Чернівці, 6 листопада 2018 року) / за редакцією Я.Б. Зорія. – Чернівці, 2018. – С. 169-171.

Слюсаренко О.О. Соціокультурні функції змагань у студентському спорті // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика: Матер. ІІІ Міжнар.наук.-практ.конф. (10 квітня 2018 р., м.Харків). – Х.: «Стиль-Издат», 2018. – С. 314-317.

Sliusarenko O. Education potential of sport and health improving activities in educational space of institutions of higher education // Educational Studios: Theory and Practice: monograpg/ edit. I.M. Trubavina, S.T. Zolotukhina, Prague-Vienna: Premier Publishing, 2018, PP. 238-245.

Слюсаренко О.О. Формування у студентської молоді мотивації до занять фізичною культурою / О.О. Слюсаренко, С.А. Недорубко // Інноваційні підходи до формування професійних компетентностей фахівців з фізичної культури, спорту і фізичної терапії і ерготерапії: мат. Всеукр. наук.-практ. інтернет-конференції (Чернівці, 6 листопада 2018 року) / за редакцією Я.Б. Зорія. – Чернівці, 2018. – С. 215-219

Слюсаренко О.О. Формування мотиваційного компоненту студентів до занять фізичним вихованням у ВНЗ / О.О. Слюсаренко, С.А. Недорубко // Фізичне виховання, спорт та фізична реабілітація: проблеми і перспективи розвитку: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 9-10 листопада 2018 р. – Київ: Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, 2018. – С. 32-38.

Павленко О.Є. Соціологічні основи формування відношення студентської молоді до фізичного виховання / О.Є. Павленко, В.О. Павленко // Збірник наукових праць «Педагогічні науки.» Вип.LXXVIII Том 84. – Херсонський державний університет., 2018. -С.134 – 139.

Павленко О.Є. Модульний принцип організації змісту професійної підготовки з фізичного виховання / О.Є. Павленко, В.О. Павленко // Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Зб.наук.праць. Переяслав-Хмельницький,2018. – Вип.42. – С.71-75.

Очередько Л.В. Пошуки шляхів стандартизації перспективного виду лікарської рослинної сировини — шипшини коренів. «Управління, економіка та управління якістю у фармації» / Хворост О.П., Крючкова Т.Н. 2018.

Scientific research work 2017 y.:

2017 рік Таможанська Г.В. Перспективні напрями поліпшення стану здоров’я студентської молоді / Молода спортивна наука України: зб. тез доп. Вип. 21: у 4 – х т. –  Львів: ЛДУФК, 2017. – С 73

Гончарук Н.В. Современные принципы проведения комплексной физической реабилитации больных сахарным диабетом второго типа в условиях поликлиники / Н.В. Гончарук, К.Ю. Фурман // Взаємодія духовного й фізичного виховання в становленні гармонійно розвиненої особистості: збірник статей за матеріалами ІV Міжн. науково-практичної конференції (Слов’янськ, Україна, 23-24 березня 2017 р.) у 2 томах / гол. ред. В.М. Пристинський – Слов’янськ: ДВНЗ “Донбаський державний педагогічний університет”, 2017.-Т.1.- С. 294-300.

Гончарук Н.В. Современные подходы к физической реабилитации при гипертонической болезни ІІ стадии на стационарном этапе / Н.В. Гончарук, К.О. Плечистова // Взаємодія духовного й фізичного виховання в становленні гармонійно розвиненої особистості: збірник статей за матеріалами ІV Міжн. науково-практичної конференції (Слов’янськ, Україна, 23-24 березня 2017 р.) у 2 томах / гол. ред. В.М. Пристинський –  Слов’янськ: ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», 2017.-Т.1. – С. 300-307.

Гончарук Н.В. Комплексна фізична реабілітація при плевриті на стаціонарному етапі лікування / Н.В. Гончарук, К.Ю. Фурман // Інтеграційні питання сучасних технологій, спрямованих на здоров’я людини //Збірник наукових праць. – Харків: Видавець ФОП Панов А.М.,2017. – Випуск 1. – С. 90-93. (укр., англ.)

Гончарук Н.В. Сучасні підходи до призначення засобів фізичної реабілітації при інфаркті міокарда на стаціонарному етапі лікування / Н.В. Гончарук, А.К. Матвієнко // Інтеграційні питання сучасних технологій,спрямованих на здоров’я людини //Збірник наукових праць. – Харків: ВидавецьФОП Панов А.М.,2017. – Випуск 1. – С 83-86. (укр., англ.)

Гончарук Н.В. Застосування комплексної фізичної реабілітації при пневмонії в умовах стаціонарного відділення / Н.В. Гончарук, К.О. Плечистова // Інтеграційні питання сучасних технологій,спрямованих на здоров’я людини //Збірник наукових праць. – Харків: ВидавецьФОП Панов А.М.,2017. – Випуск 1. – С 87-89. (укр., англ.)

Улаєва Л. Использование функциональных проб для оптимизации занятий физическим воспитанием студентов группы реабилитации. Актуальные научные исследования в современном мире: ХХІІ Междунар. научн. конф., 26-27 февраля 2017 г., Переяслав-Хмельницкий. // Сб. научных трудов – Переяслав-Хмельницкий, 2017. – Вып. 2(22), ч. 4 – 161-169 с

Зелененко Н.О. Поєднання різних форм організації самостійної роботи студентів з фізичного виховання. Застосування компетентнісного підходу в освітній практиці при викладанні фундаментальних дисциплін ВНЗ : матеріали Всеукраїнської наук.-метод. інтернет-конф., м. Харків, 2 листоп. 2017 р. – Режим доступу : http://af.khadi.kharkov.ua/kafedri/fizika/konferenciji.html (дата звернення : 27.11.2017). – Назва з екрану.

Зелененко Н.О. Фізичне виховання як аспект соціального становлення особистості. / Н.О. Зелененко  // Освіта і наука в умовах глобальних  трансформацій : матеріали Всеукраїнської наук. конф. 24 – 25 лист. 2017 р., м. Дніпро. Частина І. / наук. ред. О. Ю. Висоцький. – Дніпро: СПД «Охотнік», 2017. – С. 248 – 250.

Слюсаренко О.О. Загальна характеристика форм фізкультурно-оздоровчої діяльності у ВНЗ / О.О. Слюсаренко // ІІ Міжнародна науково-практична конфереція «Психолого – педагогічні про-блеми вищої та середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика»ХНПУ ім.. Г.С. Сковороди 11 квітня 2017 -С.19

Очередько Л.В. Determination of the quantitative content of the amount of organie acids and ascorbic in different batches of Rosa / T.V. Oproshanska, O.P. Khvorost // VISNIK FARMACII 1(89)2017 – C.10 – 13.

2017-2018 учебный год 

План работы Кафедри фізичного виховання та здоров’я 2017-2018 навчальний рік

2016-2017 учебный год

ПЛАН наукової роботи 2016-2017

Звіт з наукової роботи кафедри фізичного виховання та здоров’я 2016-2017

Список публикаций

2016-2017 учебный год

 1. Лобода В. С. Педагогічні умови формування культури здоров’я студентів на заняттях з фізичного виховання / В. С. Лобода // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол. : Безлюдний О. І. (гол. ред.) та ін.]. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2016. – Випуск 13. – С. 28 – 33.
 2. Королінська С. В. Вплив аеробіки на розвиток професійно важливих якостей студентів фармацевтичного профілю / С. В. Королінська // Лабіринти реальності: зб. наукових праць / за заг. ред. д.філос.н. Журби М. А. – Монреаль: СPM «ASF». 2016. – С. 303 – 306.
 3. Зелененко Н. О. Професійно-прикладна фізична підготовка студента-фармацевта в умовах сучасної освіти / Н. О. Зелененко // Лабіринти реальності: зб. наукових праць / за заг. ред. д.філос.н. Журби М. А. – Монреаль: СPM «ASF». 2016. – С. 300 – 303.
 4. Зелененко Н. О. Використання засобів фізичної культури в регулюванні працездатності студентів / Н. О. Зелененко // Релігія, релігійність, філософія та гуманітаристика у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти: зб. наукових праць / за заг. ред. д.філос.н. Журби М. А. – Монреаль: СPM «ASF». 2016. – С. 178 – 180.
 5. Павленко Т. В. Моделювання навчально-виховного процесу щодо організації фізичного виховання серед учнівської молоді в сучасних умовах / Павленко Т. В., Павленко Є. Є. // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка [Текст]. Вип. 140 / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка ; гол. ред. Носко М.О. – Чернігів : ЧНПУ, 2016. – С. 328 – 331. (Серія: Педагогічні науки).
 6. Королінська С. В. Волейбол як засіб виховання професійно важливих якостей підготовки студентської молоді / С. В. Королінська // Людина віртуальна: нові горизонти: зб. наукових праць / за заг. ред. д.філос.н. Журби М. А. – Частина 2 – Монреаль: СPM «ASF». 2017. – С. 168 – 170.
 7. Зелененко Н. О. Спортивні ігри у формуванні особистості студентів / Н. О. Зелененко // Людина віртуальна: нові горизонти: зб. наукових праць / за заг. ред. д.філос.н. Журби М. А. – Частина 2 – Монреаль: СPM «ASF». 2017. – С. 165– 167.
 8. Королінська С. В. Організація самостійної роботи студентів з фізичного виховання / С. В. Королінська // Розвиток європейського простору очима молоді: економічні, соціальні та правові аспекти: матеріли Всеукраїнської науково-практична. конференції докторантів, молодих учених та студентів, м. Харків, 28 квітня 2017 р. – Харків: ФОП Панов А. М., 2017. – с. 2482 – 2486.
 9. Зелененко Н. О. Особливості та взаємозв’язок понять фізична та розумова працездатність / Н. О. Зелененко // Розвиток європейського простору очима молоді: економічні, соціальні та правові аспекти: матеріли Всеукраїнської науково-практична. конференції докторантів, молодих учених та студентів, м. Харків, 28 квітня 2017 р. – Харків: ФОП Панов А. М., 2017. – с. 2465 – 2469.
 10. Лобаньова О.В. Застосування елементів волейболу на заняттях спеціального медичного відділення / О.В. Лобаньова, С. В. Королінська, Н. О. Зелененко // Розвиток європейського простору очима молоді: економічні, соціальні та правові аспекти: матеріли Всеукраїнської науково-практична. конференції докторантів, молодих учених та студентів, м. Харків, 28 квітня 2017 р. – Харків: ФОП Панов А. М., 2017. – с. 2513 – 2517.
 11. Слюсаренко О., Поняття «лідер» і «лідерство» в сучасній науковій літературі / О.Слюсаренко // наук. вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота». – 2016. – Випуск 2 (39). – С 244 – 246.
 12. Слюсаренко О.О. Проблема лідерства в сучасній науковій літературі / О. О. Слісаренко // «Освіта і доля нації». Філософія і педагогіка миру в Україні та сучасному світі: мат-ли XVII Міжнар. наук.-практичн. конф. (28-29 жовтня 2016 р.) / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків: ХНПУ, 2016. – С. 191 –193.
 13. Слюсаренко О., Проблема лідерства у психолого-педагогічній науці: суть, класифікація та функції лідерів / О. Слюсаренко // Актуальні дослідження в соціальній сфері : мат-ли 8 міжнар. наук.-практичн. конф. (м. Одеса, 17 листопада 2016 р.) / гол. ред. В. В. Корнещук. – Одеса: ФОП Бондаренко М. О., 2016. – С. 39 – 41.
 14. Слюсаренко О. О., Лідерські якості в системі вимог до фахівців фармацевтичної галузі / О. О. Слюсаренко // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Вип. 3. – Бердянськ : БДПУ, 2016. – С. 145 –149.

2015-2016 учебный год

 1. Аркуша, А. О. Інноваційний напрямок в системі фізичного виховання студентів НФаУ / А. О. Аркуша, Н. І. Ізмайлова, Н. О. Зелененко, С. В. Королінська // Актуальные научные исследования в современном мире : V Междунар. науч.-практ. конф., г. Переяслав-Хмельницкий, 21-22 сент. 2015 г. – Переяслав-Хмельницкий, 2015. – Вып. 5, ч. 3. – С. 48 – 51.
 2. Ізмайлова, Н. І. Фізична культура і спорт як засіб виховання всебічно та гармонійно розвиненої особистості студента / Н. І. Ізмайлова, С. В. Королінська, Н. О. Зелененко, О. В. Лобаньова // Наука як рушійна та антикризова сила : II міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 16 лист. 2015 р. – Київ, 2015. – С. 138 – 141.
 3. Шушпанова Ю. В. Методичні основи міждисциплінарної інтеграції при викладанні фізичного виховання у вищих фармацевтичних закладах освіти / Ю. В. Шушпанова // Вища освіта країни у контексті інтеграції до європейського освітнього простору: X Міжнародна наук.-практ. конф., м. Київ, 19 – 21 лист. 2015 р. – Київ, 2015. – С. 350 – 361.
 4. Лобода В. С. Шляхи формування мотивації студентів до здорового способу життя (на прикладі майбутніх фахівців фармацевтичної галузі) / В. С. Лобода // Вища освіта країни у контексті інтеграції до європейського освітнього простору: X Міжнародна наук.-практ. конф., м. Київ, 19 – 21 лист. 2015 р. – Київ, 2015. – С. 125 – 136.
 5. Королінська, С. В. Становлення та розвиток фізичного виховання і спорту в Національному фармацевтичному університеті / С. В. Королінська // 210 років фармацевтичної освіти: Традиції та інновації : наук. конф., м. Харків, 27 лист. 2015 р. – Харків, 2015. – С. 85 – 87.
 6. Королінська, С. В. Реформування організації навчання студентів з дисципліни «фізичне виховання» в НФаУ / С. В. Королінська, Н. О. Зелененко, Н. І. Ізмайлова, О. В. Лобаньова // Наука в современном мире : IV межунар. науч.-практ. конф., г. Киев, 19 дек. 2015 г. – Киев, 2015. – С. 141 – 144.
 7. Павленко, В. О. Педагогічні знання та методика викладання вчителя фізичної культури / В. О. Павленко, Е. Е. Павленко // Здоровье, спорт, реабилитация. – Харьков, 2015. – № 1. – С. 76 – 79.
 8. Зеленський, Р. М. Результати експериментальної перевірки умов формування відповідальності на заняттях з фізичного виховання у студентів вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації / Р. М. Зеленський // Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології : сб. наук. праць Херсонського національного технічного університету. – Вип. 1 (12). – Херсон: Грінь Д. С., 2015. – Т-2. – С. 40 – 44.
 9. Зелененко Н. О. Фізичне виховання як засіб адаптації іноземних студентів підготовчого факультету до навчального процесу у ВНЗ / Н. О. Зелененко // Людина віртуальна: нові горизонти: III Міжнародна наук.-практ. конф. м. Рубіжне, 30 – 31 бер. 2016 р.– Рубіжне, 2016. – С. 164 – 166.
 10. Королінська С. В. Оптимізація процесу фізичного виховання студентів спеціального медичного навчального відділення НФаУ / С. В. Королінська // Людина віртуальна: нові горизонти: III Міжнародна наук.-практ. конф. м. Рубіжне, 30 – 31 бер. 2016 р.– Рубіжне, 2016. – С. 167 – 169.
 11. Павленко, В. О. Моделювання навчально-виховного процесу щодо організації фізичного виховання серед учнівської молоді в сучасних умовах / В. О. Павленко, Є. Є. Павленко // шкільній фізичній культурі і спорту – 80: зб. наук. праць Кіровоградського держ. пед. ун-ту ім. Володимира Винниченка та комунального закладу “Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського “/ уклад. С. В. Бондаренко, М. Г. Коробов. – Кіровоград: НН “Рекламне агентство Євгенія плюс”, С. 129 – 135.

2013-2014 учебный год

1. Ізмайлова Н.І., Королінська С.В. Вплив фізичного виховання на збереження працездатності студентів / В матеріалах всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та студентів «Розвиток України очима молоді: Соціальні, економічні та правові аспекти». 18 квітня 2013 р. –Харків: ХНЕУ, 2013. – С. 2375-2380.

2. Зеленский Р.М. Професійно-прикладна фізична підготовка майбутніх фахівців фармації у системі ВНЗ. –Матеріали конференції за підсумками практики студентів НФаУ (19 квітня 2013 р.). – Х.:НФаУ, 2013. – С. 67-69.

3. Павленко Т.В., Павленко Є.Є. Роль оздоровительной гимнастики в повышении интереса у студентов в системе физического воспитания. / Современные процессы развития физической культуры, спорта и туризма. Состояние и перспективы формирования здорового образа жизни: В матер. XVI междунар. симпозиума 15-18 февр. 2013 г. – Красноярск, 2013. –С. 107-109.

4. Червона С.П., Кононенко Н.М., Зелененко Н.О.Проблема суддівських помилок в іграх з гандболу / Проблемы и перспективы развития спортивных игр и единоборств в высших учебных заведениях // Сборник статей IX междунар.науч. конф., 8-9 февраля 2013 г. – Белгород-Харьков-Красноярск-Москва: ХНПУ, 2013. – С 362-364.


Другие издания

1. Зеленский Р.М., Карнаух Ю.Нетрадиційні засоби підтримання здоров’я / Профілактична медицина та валеологія як складові процесу управління здоров’ям нації: Зб. матеріалів 48-ї обл. студ. конф. – З.: ХБМК №1, 2013. – С. 16-21.

2. Павленко Т.В., Павленко О.Є., Ступак І.К. Застосування інтервального тренування у навчальному процесі. Актуальні проблеми розвитку традиційних і східних єдиноборств: Зб.тез VII міжнар..н.-мет. конф. Х.: МВСУ, 2013. – С.82-87.

2014 год

Навчально-методичні джерела

1. Павленко Т.В. Основы оздоровительной гимнастики в системе физического воспитания: учебно-методическое пособие / Т.В. Павленко, А.Е. Павленко. — М .: ХНАДУ, 2014. — 100 с.

2. S.V. Korolinskaya, A.A. Arkusha, N.I.Izmailova, M.F. Cemodanova, E.E. Pavlenko, P.A. Sirenko Physical culture and sport in adaptation for foreign students to the Ukrainian education sistem Kharkov: NPU, 2014.- 97 p.

2015 год

Информация о выполнении докторских и кандидатских диссертаций

 1. Ст. преп. Сиренко П.А. в мае 2015 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Инновационные технологии в физической подготовке квалифицированных футболистов». Науч. рук. — д. н. по физическому воспитанию и спорту, проф. Козина Ж.Л.
 2. В настоящее время заведующий кафедрой Лобода В.С. работает над докторской диссертацией. Тема находится в разработке. Науч. рук. — д. н. по физическому воспитанию и спорту Мулик В.В.
 3. В настоящее время доцент Королинская С.В. работает над докторской диссертацией на тему «Теоретические и методические основы физического воспитания будущих специалистов фармацевтического профиля». Научный консультант — докт. пед. наук, проф. Кайдалова Л.Г.

2017-2018 н.р.

Студенты СНО кафедры физического воспитания и здоровья  2017- 2018 учебный год:

№ з/п ПІБ Факультет, курс, група електрона адреса Науковий керевник
1 Гречкосій Я.А. Ф І 4 igrechkosijbicru872@gmail.com Королінська С.В.
2 Гарист С.А. Ф І 4 sofiyagarist99@gmail.com Королінська С.В.
3 Єль Мехді Шабіб а Ф І 4 xmidox2010@live.gr Королінська С.В.
4 Чадченко Д.О. БТ І 2 chadchenko.darina@i.ua Зелененко Н.О.
5 Кім Мегі Гим-Челівна Ф І 5 meggushkakim@gmail.com Зелененко Н.О.
6 Дворніченко О.С. Ф І 2 olyarybka67@gmail.com Шушпанова Ю.В.
7 Тертична А.А. Ф І 1 tertychnaya.n@gmail.com Шушпанова Ю.В.
8 Камиштан А.С. Ф І 2 ia.kaamysh@gmail.com Лобода В.С.
9 Чуйкова П.О. Ф І 1 polinachuykova70@gmail.com Лобода В.С.
10 Карпенко К.І. Ф ССО ІІ 1 mako.karpenko.73@gmail.com Недорубко С.А.
11 Запорожець Д.В. Ф ІІ 9 zaporozhets.dashka25@gmail.com Лобода В.С.

51

Звіт роботи СНТ 16-17(ам)

March 29, 2017 at the Department of Physical Education and Health held a traditional annual student scientific conference “Physical Culture and Sport – the foundation of a healthy nation.” The students prepared reports on topical issues affecting various aspects of the physical education of young people. The questions raised by the speakers aroused a great interest of those present and a lively discussion. The best participants of the conference were awarded with prizes, and all the students who took part in the conference received certificates.

За період 2013-2014 н.р. на кафедрі фізичного виховання та здоров’я було продовжено роботу СНТ. З жовтня 2013 р. його керівництво було покладено на ст. викл. Зеленського Р.М.
На кафедрі фізичного виховання та здоров’я в 2013-2014 навчальному році студентами гуртка СНТ, в кількості 24 особи, здійснювалися дослідження за такими напрямами:
– Історія розвитку фізичного виховання в Україні;
– Вплив фізичних навантажень на кров та органи кровообігу людини;
– Здоровий спосіб життя в режимі дня студента;
– Вплив фізичного виховання на успішність студентів;
– Аналіз факторів, які впливають на розвиток фізичних якостей студенток НФаУ під час навчання в університеті;
– Особливості дієти при нарощуванні м’язів у юнаків-студентів;
– Фізична активність людини як складова здоров’я;
– Особливості занять фізичними вправами жінок при захворюванні цукровим діабетом;
– Розробка комплексу фізичних вправ для спортивних танців;
– Раціональна рухова активність як фактор зміцнення здоров’я та профілактики захворювань;
– Проблеми індивідуалізації на заняттях з фізичного виховання;
– Фізична культура та ЛФК при травмах;
– Сучасні методи боротьби з надлишковою вагою;
– Подолання стресової ситуації за допомогою фізичних вправ;
– PHYSICAL EDUCATION PROGRAM IMPROVES STUDENTS’ EXECUTIVE ATTENTION (Фізичне виховання як засіб покращення працездатності студентів).
На кафедральну конференцію, яка відбулася 15 квітня 2014 р. було підготовлено 15 доповідей.
Для участі у XXI Міжнародній науково-практичній конференції молодих учених та студентів «Актуальні питання створення нових лікарських засобів», яка відбулася 22-23 квітня 2014 р., кафедрою було рекомендовано доповідь «Phisical education program improves students executive attention» (Програма комплексів фізичних вправ та її вплив на розумову працездатність студентів) студентки Ben Sliman N. (Бен Сліман Наржисс) 2 к., група: англ. 03, спеціальність «Фармація». Наук. керівник –Королінська С.В., доцент кафедри фізичного виховання та здоров’я НФаУ, кандидат наук фізичного виховання та спорту. За результатами названої конференції опубліковано 1 тези доповіді.

План работы студенческого научного общества на 2016-2017 у.г.:

План снт 16-17

Список студентов СНО 2016-2017 у.г.:

список Студентів СНТ 2016-2017

На кафедрі фізичного виховання та здоров’ в 2014-2015 н.р. студентами СНТ в кількості 12 чоловік здійснювалися дослідження за наступними напрямками:

 1. Бондарь Ю.«Дослідження рівня фізичної підготовленості студентів-фармацевтів».
 2. Артелова К. «Оздоровча ходьба як вправа загального впливу на здоров’я людини».
 3. Козак Ю. «Фізичне виховання врежимі дня студентаа».
 4. Степанов В. «Физичне  виховання, його особливості, срціальні функції і взаємодія з іншими явищами».
 5. Ильичева М. «Запорука здорового способу життя ».
 6. Томашевская Д«Взаимозв’язок росто-вагових і функціональних показників студенток НФаУ».
 7. Глущенко В. «Фізичне виховання і його роль в становленні особистості».
 8. Борко Е. «Физичне виховання і спорт в системі формування особистості ».
 9. Трищалова «Фізична культура і спорт в структурі вільного часу студентів».
 10. Чернявская Е. «Нетрадиційні ситсеми зміцнення здоров’я і фізичного вдосконалення особистості».
 11. Соболева Я. «Фізичне виховання в системі професійно-прикладної підготовки спеціалістіів фармації».
 12. Копылова Н. «Сучасна концепція здоров’я і здорового способу життя».

На кафедральну конференцію «Фізична культура, спорт і здоров’я», яка відбулася  8 квітня 2015 г., було підготовлено 12 доповідей.

Для участі в XXII Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених і студентів «Актуальні питання створення нових лікарських засобів», кафедрою було рекомендовано доповіді: Томашевская Д. «Взаимозв’язок росто-вагових і функціональних показників студенток НФаУ » (наук. кер. — к.пед.н., ст. преп. Кирильченко С.М.), Бондарь Ю. «Дослідження рівня фізичної підготовленості студентів-фармацевтів» (наук. кур. — ст. преп. Ізмайлова Н.І.), Насралла Хайдар (факультет з підготовки іноземних громадян) (наук. кер. — к.н. з фізичного виховання та спорту , доц. Королинская С.В.), Соболева Я. «Фізичне виховання в системі професійно-прикладної підготовки спеціалістіів фармації» (наук. кер.- к.пед .н., ст. преп. Зеленський Р.М.).

Работа СНО в 2015-2016 уч.г. 

С сентября 2015 года работу СНО возглавила Королинская С.В.

План СНТ кафедри фізичного виховання та здоров’я на 2015-2016 н.р.

Студенти СНТ кафедри фізичного виховання та здоров’я 2015-2016 н.р.

студентська конференція -2016р.

Print Friendly, PDF & Email