SSC

2016-2017 y.

51

March 29, 2017 at the Department of Physical Education and Health held a traditional annual student scientific conference “Physical Culture and Sport – the foundation of a healthy nation.” The students prepared reports on topical issues affecting various aspects of the physical education of young people. The questions raised by the speakers aroused a great interest of those present and a lively discussion. The best participants of the conference were awarded with prizes, and all the students who took part in the conference received certificates.

За період 2013-2014 н.р. на кафедрі фізичного виховання та здоров’я було продовжено роботу СНТ. З жовтня 2013 р. його керівництво було покладено на ст. викл. Зеленського Р.М.
На кафедрі фізичного виховання та здоров’я в 2013-2014 навчальному році студентами гуртка СНТ, в кількості 24 особи, здійснювалися дослідження за такими напрямами:
– Історія розвитку фізичного виховання в Україні;
– Вплив фізичних навантажень на кров та органи кровообігу людини;
– Здоровий спосіб життя в режимі дня студента;
– Вплив фізичного виховання на успішність студентів;
– Аналіз факторів, які впливають на розвиток фізичних якостей студенток НФаУ під час навчання в університеті;
– Особливості дієти при нарощуванні м’язів у юнаків-студентів;
– Фізична активність людини як складова здоров’я;
– Особливості занять фізичними вправами жінок при захворюванні цукровим діабетом;
– Розробка комплексу фізичних вправ для спортивних танців;
– Раціональна рухова активність як фактор зміцнення здоров’я та профілактики захворювань;
– Проблеми індивідуалізації на заняттях з фізичного виховання;
– Фізична культура та ЛФК при травмах;
– Сучасні методи боротьби з надлишковою вагою;
– Подолання стресової ситуації за допомогою фізичних вправ;
– PHYSICAL EDUCATION PROGRAM IMPROVES STUDENTS’ EXECUTIVE ATTENTION (Фізичне виховання як засіб покращення працездатності студентів).
На кафедральну конференцію, яка відбулася 15 квітня 2014 р. було підготовлено 15 доповідей.
Для участі у XXI Міжнародній науково-практичній конференції молодих учених та студентів «Актуальні питання створення нових лікарських засобів», яка відбулася 22-23 квітня 2014 р., кафедрою було рекомендовано доповідь «Phisical education program improves students executive attention» (Програма комплексів фізичних вправ та її вплив на розумову працездатність студентів) студентки Ben Sliman N. (Бен Сліман Наржисс) 2 к., група: англ. 03, спеціальність «Фармація». Наук. керівник –Королінська С.В., доцент кафедри фізичного виховання та здоров’я НФаУ, кандидат наук фізичного виховання та спорту. За результатами названої конференції опубліковано 1 тези доповіді.

На кафедрі фізичного виховання та здоров’ в 2014-2015 н.р. студентами СНТ в кількості 12 чоловік здійснювалися дослідження за наступними напрямками:

 1. Бондарь Ю.«Дослідження рівня фізичної підготовленості студентів-фармацевтів».
 2. Артелова К. «Оздоровча ходьба як вправа загального впливу на здоров’я людини».
 3. Козак Ю. «Фізичне виховання врежимі дня студентаа».
 4. Степанов В. «Физичне  виховання, його особливості, срціальні функції і взаємодія з іншими явищами».
 5. Ильичева М. «Запорука здорового способу життя ».
 6. Томашевская Д«Взаимозв’язок росто-вагових і функціональних показників студенток НФаУ».
 7. Глущенко В. «Фізичне виховання і його роль в становленні особистості».
 8. Борко Е. «Физичне виховання і спорт в системі формування особистості ».
 9. Трищалова «Фізична культура і спорт в структурі вільного часу студентів».
 10. Чернявская Е. «Нетрадиційні ситсеми зміцнення здоров’я і фізичного вдосконалення особистості».
 11. Соболева Я. «Фізичне виховання в системі професійно-прикладної підготовки спеціалістіів фармації».
 12. Копылова Н. «Сучасна концепція здоров’я і здорового способу життя».

На кафедральну конференцію «Фізична культура, спорт і здоров’я», яка відбулася  8 квітня 2015 г., було підготовлено 12 доповідей.

Для участі в XXII Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених і студентів «Актуальні питання створення нових лікарських засобів», кафедрою було рекомендовано доповіді: Томашевская Д. «Взаимозв’язок росто-вагових і функціональних показників студенток НФаУ » (наук. кер. — к.пед.н., ст. преп. Кирильченко С.М.), Бондарь Ю. «Дослідження рівня фізичної підготовленості студентів-фармацевтів» (наук. кур. — ст. преп. Ізмайлова Н.І.), Насралла Хайдар (факультет з підготовки іноземних громадян) (наук. кер. — к.н. з фізичного виховання та спорту , доц. Королинская С.В.), Соболева Я. «Фізичне виховання в системі професійно-прикладної підготовки спеціалістіів фармації» (наук. кер.- к.пед .н., ст. преп. Зеленський Р.М.).

Print Friendly