Матеріали науково-практичної internet-конференції з міжнародною участю «Сучасні тенденції спрямовані на збереження здоров’я людини», присвяченої пам’яті професора О.В. Пєшкової, що відбулася 21-22 квітня 2022 року