Акредитація освітньої програми “Фізична терапія”

Відповідно до рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) від 14.04.2022 р. було отримано сертифікат про акредитацію спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія освітньої програми “Фізична терапія” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти в Національному фармацевтичному університеті.

Акредитація освітньої програми "Фізична терапія"

Сертифікат про акредитацію освітньої програми.pdf

Print Friendly, PDF & Email