Методическая работа

План работы кафедры на 2017-2018 учебный год:

План роботы Кафедри фіз виховання та здоров’я

Рабочие программы для 1 курса:

1. Програма 17-18н.р.;

2. Клінічна фармація 1 курс (робоча програма) 17-18н.р;

3. Технології парфумерно-косметичних засобів 1 курс (робоча програма) 17-18;

4. Технології фармацевтичних препаратів 1 курс (робоча програма ) 17-18н.р;

5. Фармація (3,10) (робоча програма) 17-18 н.р.;

6. Фармація (4,10) (робоча програма )17-18н.р;

7. Фармація для іноземних студентів із країн СНД 1 курс (робоча програма )17-18.

Рабочие программы для 2 курса:

1. Біотехнологія 2 курс (робоча программа)17-18н.р;

2.Економіка 2 курс (робоча програма) 17-18н.р;

3. Клінічна фармація 2курс (робоча програма) 17-18н.р;

4. Лабораторна діагностика 2курс (робоча програма) 17-18;

5. Маркетинг 2 курс (робоча програма) 17-18н.р;

6. Менеджмент 2 курс (робоча програма )17-18н.р;

7. Технології парфумерно-косметичних засобів 2курс (робоча програма) 17-18;

8. Технології фармацевтичних препаратів 2 курс (робоча програма ) 17-18н.р;

9. Фармація 2курс (робоча програма) 17-18н.р.;

10. Фармація для іноземних студентів із країн СНД 2курс (робоча програма )17-18н.р.

Календарний план на 2017-2018 н.р.

1. І курс осінній семестр  Фармація за спеціалізаціями:

– Легка атлетика;

– Міні-Футбол;

– Спеціально медична група;

- Фітнес.

2. І курс осінній семестр Технології фармацевтичних препаратів  за спеціалізаціями:

волейбол;

– Легка атлетика;

-Міні-футбол;

-Спеціальна медична група;

– Фітнес.

3. І курс осінній семестр Маркетинг, Менеджмент  Технології медичної діагностики та лікування, Економіка, Біотехнологіі та біоінженерія за спеціалізаціями:

– Волейбол;

– Легка атлетика;

– Міні-футбол;

– Спеціальна медична група;

– Фітнес.

4. І курс осінній семестр Клінічна фармація за спеціалізаціями:

– Волейбол;

– Легка атлетика;

– Міні-Футбол;

– Спеціальна медична група;

– Фітнес.

5. І курс осінній семестр Технології парфумерно-косметичних засобів за спеціалізаціями:

– Волейбол;

– Легка атлетика;

– Спеціальна медична група;

– Міні-футбол;

– Фітнес.

6. І курс осінній семестр  Фармація для іноземних студентів із країн СНД за спеціалізаціями:

– Волейбол;

– Легка атлетика;

– Міні-футбол;

– Спеціальна медична група;

– Фітнес.

7. ІІ курс осінній семестр Маркетинг, Менеджмент  Технології медичної діагностики та лікування, Економіка, Біотехнологіі та біоінженерія за спеціалізаціями:

– Волейбол;

– Легка атлетика;

– Міні-футбол;

– Спеціальна медична група;

– Фітнес.

8. ІІ курс осінній семестр Фармація для іноземних студентів із країн СНД за спеціалізаціями:

9. ІІ курс осінній семестр Клінічна фармація за спеціалізаціями:

10. ІІ курс осінній семестр з Технології парфумерно-косметичних засобів за спеціалізаціями:

11. ІІ курс осінній семестр Технології фармацевтичних препаратів за спеціалізаціями:

12. ІІ курс осінній семестр Фармація за спеціалізаціями:

1. І та ІІ курс весняний семестр  Фармація за спеціалізаціями:

– Волейбол;

– Легка атлетика;

– Міні-футбол;

– Фітнес;

– Спеціальна медична група.

2. І та ІІ курс весняний семестр  Економіка за спеціалізаціями:

– Волейбол;

– Легка атлетика;

– Міні-футбол;

– Спеціальна медична група;

– Фітнес.

3. І та ІІ курс весняний семестр Технології медичної діагностики та лікування за спеціалізаціями:

– Волейбол;

– Легка атлетика;

– Міні-футбол;

– Спеціальна медична група;

– Фітнес.

4. І курс весняний семестр Маркетинг, Менеджмент за спеціалізаціями:

– Волейбол;

– Легка атлетика;

– Міні-футбол;

– Спеціальна медична група;

– Фітнес.

5.  І  курс весняний семестр  Технології фармацевтичних препаратів за спеціалізаціями:

– Волейбол;

– Легка атлетика;

– Міні-футбол;

– Спеціальна медична група;

– Фітнес.

6. І  курс весняний семестр:

1) Фармація для іноземних студентів із країн СНД;

2) Біотехнологіі та біоінженерія;

3) Технології парфумерно-косметичних засобів;

4) Клінічна фармація за спеціалізаціями:

– Волейбол;

– Легка атлетика;

– Міні-футбол;

– Спеціальна медична група;

– Фітнес.

- ІІ курс весняний семестр  Технології фармацевтичних препаратів за спеціалізаціями:

– Волейбол;

– Легка атлетика;

– Міні-футбол;

– Спеціальна медична група;

– Фітнес.

4. ІІ курс весняний семестр Менеджмент за спеціалізаціями:

– волейбол;

– легка атлетика;

– міні-футбол;

– спеціальна медична група;

– фітнес.

5. ІІ курс весняний семестр Маркетинг за спеціалізаціями:

-волейбол;

-легка атлетика;

-спеціальна медична група;

-міні-футбол;

-фітнес.

6. ІІ курс весняний семестр Біотехнологіі та біоінженерія за спеціалізаціями:

– волейбол;

– легка атлетика;

– спеціальна медична група;

– міні-футбол;

– фітнес.

7. ІІ курс весняний семестр Клінічна фармація за спеціалізаціями:

– Волейбол;

– Легка атлетика;

– Спеціальна медична група;

– Міні-футбол;

– Фітнес.

8. ІІ курс весняний семестр Технології парфумерно-косметичних засобів за спеціалізаціями:

– волейбол;

– легка атлетика;

– спеціальна медична група;

– міні-футбол;

– фітнес.

9. ІІ курс весняний семестр  Технології фармацевтичних препаратів  за спеціалізаціями:

– Волейбол;

– Спеціальна медична група;

– Легка атлетика;

– Міні-футбол;

– Фітнес.

10. ІІ курс весняний семестр  Фармація для іноземних студентів із країн СНД за спеціалізаціями:

– волейбол;

– легка атлетика;

– спеціальна медична група;

– міні-футбол;

– фітнес.

Учебно-методическая работа 2016-2017 учебный год:

Отчет по учебно-методической работе за 2016-2017 учебный год:

Методическая работа кафедры проводилась в соответствии плану работи по двум направлениям:

1) учебно – методическая работа;

2) организационно – методическая работа.

В содержание учебно – методической работы были включены девять пунктов среди которых личного внимания заслуживает рабочая программа. В 2016-2017 учебном году была разработана и внедрена новая рабочая программа по физическому воспитанию подготовки специалистов второго (магистерского) уровня высшего образования, соответствующей современным нормативам и требованиям учебного процесса. Программа состоит из пяти видов спорта: «Легкая атлетика», «Оздоровительный фитнес», «Волейбол», «Мини футбол» и «Специальная медицинская группа».

В соответствии с методом контроля для объективной оценки физической подготовленности студентов разработаны унифицированные контрольные нормативы по рейтинговым оцениванием по видам спорта, которые составлены из тематических модулей. Работа по направлению «Новые формы и методы преподавания» включала взаемовидвидування и проведения открытых занятий. Составление графиков взаемовидвидування занятий преподавателями и заведующим кафедрой с последующим написанием отзывов и сообщением на заседании кафедре. Следует отметить работу преподавателей Зелененко Н.А и Павленко Е.Е., которые на высоком методическом уровне провели открыть занятия по физическому воспитанию. В целом работа была выполнена отлично.

В основе методического обеспечения в полном объеме использовалась методическая литература: учебные пособия, методические рекомендации изданы преподавателями кафедры, а также основная и вспомогательная рекомендована учебной программой литература. Следующий раздел плана методической работы посвящен организации и проведению научно – методических семинаров в которых приняли активное участие все преподаватели кафедры. В течение учебного года было проведено одиннадцать методических семинаров. Таким образом, считаю, что учебно – методическая работа на кафедре физического воспитания и здоровья проводилась по всем направлениям на высоком профессиональном уровне.

План работи кафедры на 2016-2017 учебный год:

 План роб. кафедри 2016-2017 н.р.

Учебно-методическая работа 2015-2016 учебный год:

Отчет по учебно-методической работе за 2015-2016 учебный год:

          Учебный процесс на кафедре в отчетном периоде осуществлялся по кредитно-модульной системе в соответствии с требованиями Болонского процесса. Занятия проводились со студентами I-II курсов стационарной формы обучения всех специальностей (I и II курсы – 1 раз в неделю).          В 2015-2016 учебном году введена новая форма преподавания дисциплины «Физическое воспитание» – специализация по видам спорта.          Информационно-методическое обеспечение осуществлялось в соответствии с типовой разработанной и внедренной программы учебной дисциплины «Физическое воспитание» с учетом специализации по 10 видам спорта.

       Разработанные унифицированные контрольные нормативы по рейтинговым оцениванием по видам спорта, составленные из тематических модулей. В основе методического обеспечения использовалась методическая литература по физическому воспитанию, спорта, здоровья, которая находится на кафедре и в библиотеке, а также аннотированный компьютерный каталог . Также:

- методические разработки и рекомендации, подготовленные преподавателями кафедры (15 источников);

- учебники, учебные и методические пособия по специальным предметам.        

  В течение учебного года 2 преподавателя закончили курсы повышения квалификации.        

  В течение учебного года зав. кафедры проводил контрольные посещения занятий, а преподаватели – взаимопосещения.

     В 2015-2016 у.г. было проведено 2 открытых занятия. 

Print Friendly