Методична робота

План роботи кафедри на 2018-2019 н.р.

План методичної роботи

План роботи кафедри на 2017-2018 навчальний рік:

План роботы Кафедри фіз виховання та здоров’я

Робочі програми для 1 курсу:

1. Програма 17-18н.р.;

2. Клінічна фармація 1 курс (робоча програма) 17-18н.р;

3. Технології парфумерно-косметичних засобів 1 курс (робоча програма) 17-18;

4. Технології фармацевтичних препаратів 1 курс (робоча програма ) 17-18н.р;

5. Фармація (3,10) (робоча програма) 17-18 н.р.;

6. Фармація (4,10) (робоча програма )17-18н.р;

7. Фармація для іноземних студентів із країн СНД 1 курс (робоча програма )17-18 н.р.

Робочі програми для 2 курсу:

1. Біотехнологія 2 курс (робоча программа)17-18н.р;

2.Економіка 2 курс (робоча програма) 17-18н.р;

3. Клінічна фармація 2курс (робоча програма) 17-18н.р;

4. Лабораторна діагностика 2курс (робоча програма) 17-18;

5. Маркетинг 2 курс (робоча програма) 17-18н.р;

6. Менеджмент 2 курс (робоча програма )17-18н.р;

7. Технології парфумерно-косметичних засобів 2курс (робоча програма) 17-18;

8. Технології фармацевтичних препаратів 2 курс (робоча програма ) 17-18н.р;

9. Фармація 2курс (робоча програма) 17-18н.р.;

10. Фармація для іноземних студентів із країн СНД 2курс (робоча програма )17-18н.р.

Календарний план на 2017-2018 н.р.

1. І курс осінній семестр  Фармація за спеціалізаціями:

– Легка атлетика;

– Міні-Футбол;

– Спеціально медична група;

 Фітнес.

2. І курс осінній семестр Технології фармацевтичних препаратів  за спеціалізаціями:

– волейбол;

– Легка атлетика;

Міні-футбол;

Спеціальна медична група;

– Фітнес.

3. І курс осінній семестр Маркетинг, Менеджмент  Технології медичної діагностики та лікування, Економіка, Біотехнологіі та біоінженерія за спеціалізаціями:

– Волейбол;

– Легка атлетика;

– Міні-футбол;

– Спеціальна медична група;

– Фітнес.

4. І курс осінній семестр Клінічна фармація за спеціалізаціями:

– Волейбол;

– Легка атлетика;

– Міні-Футбол;

– Спеціальна медична група;

– Фітнес.

5. І курс осінній семестр Технології парфумерно-косметичних засобів за спеціалізаціями:

– Волейбол;

– Легка атлетика;

– Спеціальна медична група;

– Міні-футбол;

– Фітнес.

6. І курс осінній семестр  Фармація для іноземних студентів із країн СНД за спеціалізаціями:

– Волейбол;

– Легка атлетика;

– Міні-футбол;

– Спеціальна медична група;

– Фітнес.

7. ІІ курс осінній семестр Маркетинг, Менеджмент  Технології медичної діагностики та лікування, Економіка, Біотехнологіі та біоінженерія за спеціалізаціями:

– Волейбол;

– Легка атлетика;

– Міні-футбол;

– Спеціальна медична група;

– Фітнес.

8. ІІ курс осінній семестр Фармація для іноземних студентів із країн СНД за спеціалізаціями:

– Волейбол;

– Легка атлетика;

– міні-футбол;

– Фітнес;

– Спеціальна медична група.

9. ІІ курс осінній семестр ФармаціяКлінічна фармація,

Технології парфумерно-косметичних засобів, Технології фармацевтичних препаратів, 

 за спеціалізаціями:

– Волейбол;

– Легка атлетика;

– міні-футбол;

– Фітнес;

– Спеціальна медична група.

1. І та ІІ курс весняний семестр  Фармація за спеціалізаціями:

– Волейбол;

– Легка атлетика;

– Міні-футбол;

– Фітнес;

– Спеціальна медична група.

2. І та ІІ курс весняний семестр  Економіка за спеціалізаціями:

– Волейбол;

– Легка атлетика;

– Міні-футбол;

– Спеціальна медична група;

– Фітнес.

3. І та ІІ курс весняний семестр Технології медичної діагностики та лікування за спеціалізаціями:

– Волейбол;

– Легка атлетика;

– Міні-футбол;

– Спеціальна медична група;

– Фітнес.

4. І курс весняний семестр Маркетинг, Менеджмент за спеціалізаціями:

– Волейбол;

– Легка атлетика;

– Міні-футбол;

– Спеціальна медична група;

– Фітнес.

5.  І  курс весняний семестр  Технології фармацевтичних препаратів за спеціалізаціями:

– Волейбол;

– Легка атлетика;

– Міні-футбол;

– Спеціальна медична група;

– Фітнес.

6. І  курс весняний семестр:

1) Фармація для іноземних студентів із країн СНД;

2) Біотехнологіі та біоінженерія;

3) Технології парфумерно-косметичних засобів;

4) Клінічна фармація за спеціалізаціями:

– Волейбол;

– Легка атлетика;

– Міні-футбол;

– Спеціальна медична група;

– Фітнес.

– ІІ курс весняний семестр  Технології фармацевтичних препаратів за спеціалізаціями:

– Волейбол;

– Легка атлетика;

– Міні-футбол;

– Спеціальна медична група;

– Фітнес.

4. ІІ курс весняний семестр Менеджмент за спеціалізаціями:

– волейбол;

– легка атлетика;

– міні-футбол;

– спеціальна медична група;

– фітнес.

5. ІІ курс весняний семестр Маркетинг за спеціалізаціями:

волейбол;

легка атлетика;

спеціальна медична група;

міні-футбол;

фітнес.

6. ІІ курс весняний семестр Біотехнологіі та біоінженерія за спеціалізаціями:

– волейбол;

– легка атлетика;

– спеціальна медична група;

– міні-футбол;

– фітнес.

7. ІІ курс весняний семестр Клінічна фармація за спеціалізаціями:

– Волейбол;

– Легка атлетика;

– Спеціальна медична група;

– Міні-футбол;

– Фітнес.

8. ІІ курс весняний семестр Технології парфумерно-косметичних засобів за спеціалізаціями:

– волейбол;

– легка атлетика;

– спеціальна медична група;

– міні-футбол;

– фітнес.

9. ІІ курс весняний семестр  Технології фармацевтичних препаратів  за спеціалізаціями:

– Волейбол;

– Спеціальна медична група;

– Легка атлетика;

– Міні-футбол;

– Фітнес.

10. ІІ курс весняний семестр  Фармація для іноземних студентів із країн СНД за спеціалізаціями:

– волейбол;

– легка атлетика;

– спеціальна медична група;

– міні-футбол;

– фітнес.

Навчально-методична робота 2016-2017 навчальний рік:

План роботи кафедри на 2016-2017 навчальний рік:

 План роб. кафедри 2016-2017 н.р.

Звіт з навчально-методичної роботи кафедри за 2016-2017 навчальний рік:

Методична робота кафедри проводилась відповідно плану роботи по двом напрямам:

1) навчально – методична робота;

2) організаційно – методична робота.

         У зміст навчально – методичної роботи було включено дев’ять пунктів серед яких особистої уваги заслуговує робоча програма. У 2016-2017 навчальному році була розроблена та запроваджена нова робоча програма з фізичного виховання підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти, яка відповідає сучасними нормативам та вимогам навчального процесу. Програма складається з п’яти видів спорту: «Легка атлетика», «Оздоровчий фітнес», «Волейбол», «Міні футбол» та «Спеціальна медична група».

Відповідно до методу контролю для об’єктивної оцінки фізичної підготовленості студентів розроблені уніфіковані контрольні нормативи за рейтинговим оцінюванням з видів спорту, які складені з тематичних модулів.

Робота за напрямком «Нові форми та методи викладання» включала взаемовідвідування та проведення відкритих занять. Складання графіків взаемовідвідування  занять викладачами та завідувачем кафедри з подальшим написанням відгуків та повідомленням на засіданні кафедрі. Слід відзначити роботу викладачів Зелененко Н.О та Павленко Е.Е., які на високому методичному рівні провели відкрити заняття з фізичного виховання. В цілому робота була виконана відмінно.

В основі методичного забезпечення в повному обсязі використовувалась методична література: навчальні посібники, методичні рекомендації видані викладачами кафедри, а також основна та допоміжна рекомендована навчальною програмою література.

Наступний розділ плану методичної роботи присвячений організації та проведенню науково – методичних семінарів в яких прийняли активну участь всі викладачі кафедри. Протягом навчального року було проведено одинадцять методичних семінарів.

Таким чином, вважаю що навчально – методична робота на кафедрі фізичного виховання та здоров’я проводилась за всіма напрямками на високому професійному рівні.

Навчально-методична робота 2015-2016 навчальний рік:

Звіт з навчально-методичної роботи кафедри за 2015-2016 навчальний рік:

        Навчальний процес на кафедрі у звітному періоді здійснювався за кредитно-модульною системою відповідно до вимог Болонського процесу. Заняття проводились зі студентами І-ІІ курсів стаціонарної форми навчання усіх спеціальностей (І та ІІ курси – 1 раз на тиждень).

         У 2015-2016 н.р. впроваджено нову форму викладання дисципліни «Фізичне виховання» – спеціалізація за видами спорту.

         Інформаційно-методичне забезпечення здійснювалось відповідно до типової розробленої та запровадженої програми навчальної дисципліни «Фізичне виховання » з урахуванням спеціалізації за 10 видами спорту.

         Розроблені уніфіковані контрольні нормативи за рейтинговим оцінюванням з видів спорту, складені з тематичних модулів. В основі методичного забезпечення використовувалась методична література з фізичного виховання , спорту, здоров’я, яка знаходиться на кафедрі та в бібліотеці, а також анотований комп’ютерний каталог. Також:

  • методичні розробки і рекомендації, підготовлені викладачами кафедри (15 джерел).
  • підручники, навчальні і методичні посібники зі спеціальних предметів.

         Протягом навчального року 2 викладача закінчили курси підвищення кваліфікації.

         Протягом навчального року зав. кафедри проводив контрольні відвідування занять а викладачі – взаємовідвідування.

     У 2015-2016 н.р. проведено 2 відкритих заняття.

Print Friendly, PDF & Email