Освітній процес

2013 рік

Навчально-методичні джерела

1.Королінська С.В., Ізмайлова Н.І., Сіренко П.О., Аркуша А.О. Основи здорового способу життя студентів: навч. посібник / С.В. Королінська, Н.І. Ізмайлова, П.О. Сіренко, А.О. Аркуша.- Харків: НФаУ, 2013. – 84 с.

2. Аркуша А.О., Королінська С.В., Ізмайлова Н.І. та ін. Основи техніко-тактичної підготовки в баскетболі: навч. посібник / А.О. Аркуша, С.В. Королінська, Н.І. Ізмайлова та ін. – Харків: НФаУ, 2013. – 103 с.

3. Королинськая С.В., Измайлова Н.И., Аркуша А.А., Павленко Е.Е., Зелененко Н.А., Шушпанова Ю.В.Физическая культура и спорт в адаптации иностранных студентов к украинской системе образования: учеб. пособие / С.В. Королинськая, Н.И. Измайлова, А.А. Аркуша и др. –Харьков: НФаУ, 2013. – 109 с.

Статті

1. Ізмайлова Н.І., Королінська С.В. Вплив фізичного виховання на збереження працездатності студентів / В матеріалах всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та студентів «Розвиток України очима молоді: Соціальні, економічні та правові аспекти». 18 квітня 2013 р. –Харків: ХНЕУ, 2013. – С. 2375-2380.

2. Зеленский Р.М. Професійно-прикладна фізична підготовка майбутніх фахівців фармації у системі ВНЗ. –Матеріали конференції за підсумками практики студентів НФаУ (19 квітня 2013 р.). – Х.:НФаУ, 2013. – С. 67-69.

3. Павленко Т.В., Павленко Є.Є. Роль оздоровительной гимнастики в повышении интереса у студентов в системе физического воспитания. / Современные процессы развития физической культуры, спорта и туризма. Состояние и перспективы формирования здорового образа жизни: В матер. XVI междунар. симпозиума 15-18 февр. 2013 г. – Красноярск, 2013. –С. 107-109.

4. Червона С.П., Кононенко Н.М., Зелененко Н.О.Проблема суддівських помилок в іграх з гандболу / Проблемы и перспективы развития спортивных игр и единоборств в высших учебных заведениях // Сборник статей IX междунар.науч. конф., 8-9 февраля 2013 г. – Белгород-Харьков-Красноярск-Москва: ХНПУ, 2013. – С 362-364.
Інші видання

1. Зеленский Р.М., Карнаух Ю.Нетрадиційні засоби підтримання здоров’я / Профілактична медицина та валеологія як складові процесу управління здоров’ям нації: Зб. матеріалів 48-ї обл. студ. конф. – З.: ХБМК №1, 2013. – С. 16-21.

2. Павленко Т.В., Павленко О.Є., Ступак І.К. Застосування інтервального тренування у навчальному процесі. Актуальні проблеми розвитку традиційних і східних єдиноборств: Зб.тез VII міжнар..н.-мет. конф. Х.: МВСУ, 2013. – С.82-87.

2014 р.

Навчально-методичні джерела

1. Павленко Т.В. Основы оздоровительной гимнастики в системе физического воспитания: учебно-методическое пособие / Т.В. Павленко, А.Е. Павленко. — М .: ХНАДУ, 2014. — 100 с.

2. S.V. Korolinskaya, A.A. Arkusha, N.I.Izmailova, M.F. Cemodanova, E.E. Pavlenko, P.A. Sirenko Physical culture and sport in adaptation for foreign students to the Ukrainian education sistem Kharkov: NPU, 2014.- 97 p.

2015 р.

Інформація про виконання докторських дисертацій

  1. Ст. викл. Сіренко П.А. в травні 2015 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Інноваційні технології в фізичній підготовці кваліфікованих футболісті». Наук. кер. — д. н. з фізичного виховання та спорту , проф. Козіна Ж.Л.
  2. В теперішній час завідуючий кафедрою Лобода В.С. працює над докторською дисертацією. Тема знаходиться в разробці. Наук. кер. — д. н. з фізичного виховання та спортуд. Мулик В.В.
  3. В теперішній час доцент Королинська С.В. працює над докторською дисертацією «Теоретичні і методичні основи фізичного виховання майбутніх спеціалістів фармацевтичного профілю ». Науковий консультант — докт. пед. наук, проф. Кайдалова Л.Г.

У зв’язку зі специфікою проведення науково-дослідної роботи в університеті, яка підпорядкована проблемам фармації, окремий науковий напрямок (з № держ реєстрації) кафедра не розроблює.

Основні ініціативні напрями роботи наступні:

1. Дослідження у студентів НФаУ індивідуальних мотивів і потреб до занять фізичною культурою і спортом.

2. Дослідження умов праці різних професійних груп працівників фармацевтичної галузі.

3. Розробка питань професійно-прикладної фізичної підготовки (ППФП) студентів і спеціалістів фармацевтичної галузі.

Календар наукової роботи кафедри на 2015-2016 н.р.

Print Friendly, PDF & Email