СНТ

2017-2018 н.р.

Студенти СНТ кафедри фізичного виховання та здоров’я 2017- 2018 навчальний рік:

№ з/п ПІБ Факультет, курс, група електрона адреса Науковий керевник
1 Гречкосій Я.А. Ф І 4 igrechkosijbicru872@gmail.com Королінська С.В.
2 Гарист С.А. Ф І 4 sofiyagarist99@gmail.com Королінська С.В.
3 Єль Мехді Шабіб а Ф І 4 xmidox2010@live.gr Королінська С.В.
4 Чадченко Д.О. БТ І 2 chadchenko.darina@i.ua Зелененко Н.О.
5 Кім Мегі Гим-Челівна Ф І 5 meggushkakim@gmail.com Зелененко Н.О.
6 Дворніченко О.С. Ф І 2 olyarybka67@gmail.com Шушпанова Ю.В.
7 Тертична А.А. Ф І 1 tertychnaya.n@gmail.com Шушпанова Ю.В.
8 Камиштан А.С. Ф І 2 ia.kaamysh@gmail.com Лобода В.С.
9 Чуйкова П.О. Ф І 1 polinachuykova70@gmail.com Лобода В.С.
10 Карпенко К.І. Ф ССО ІІ 1 mako.karpenko.73@gmail.com Недорубко С.А.
11 Запорожець Д.В. Ф ІІ 9 zaporozhets.dashka25@gmail.com Лобода В.С.

Звіт роботи СНТ 16-17(ам)2016-2017 н.р.

51

29 березня 2017 р на кафедрі фізичного виховання та здоров’я відбулася традиційна щорічна студентська наукова конференція «Фізична культура і спорт – основа здорової нації».

Учасниками конференції були:

 1. Сальнікова Ксенія Романівна, ТПКЗ 1 курс (4,0) (мед), «Причини зростання популярності екстремальних видів спорту»;
 2. Стоян Анна Афанасіївна, Ф 2 курс 19 гр., «Залучення студентів на відвідуванні занять з фізичного виховання»;
 3. Степанова Вікторія Григорівна, Ф 1 курс ССО (мед) 3 гр., «Професійно-прикладна фізична підготовка студента-фармацевта»;
 4. Мазя Вікторія Віталіївна, Ф 2 курс 8 гр., «Фізична активність людини як складова здоров’я»;
 5. Кулаєва Олександра Євгенівна, Ф 1 курс ССО 1 гр., «Вплив фізичних вправ на жіночий організм»;
 6. Гончарова Юлія Володимирівна Ф 1 курс ССО 1 гр., «Оздоровчий біг і психічне здоров’я»;
 7. Казімова Лейла Абталибівна, ТПКЗ 1курс 2гр., «Кардіотренування»;
 8. Блашенко Христина Андріївна, Ф 1 курс 9 гр., «Основи харчування студента».

Студентами були підготовлені доповіді на актуальні теми, що висвічують різні сторони фізичного виховання молоді.

Теми докладів питання викликали великий інтерес присутніх і жваву дискусію.

Кращі учасники конференції були відзначені призами, а всі виступаючі студенти отримали сертифікати.

План роботи студентського наукового товариства 2016-2017 н.р.:

План снт 16-17

Список студентів СНТ 2016-2017 н.р.

список Студентів СНТ 2016-2017

За період 2013-2014 н.р. на кафедрі фізичного виховання та здоров’я було продовжено роботу СНТ. З жовтня 2013 р. його керівництво було покладено на ст. викл. Зеленського Р.М.
На кафедрі фізичного виховання та здоров’я в 2013-2014 навчальному році студентами гуртка СНТ, в кількості 24 особи, здійснювалися дослідження за такими напрямами:
– Історія розвитку фізичного виховання в Україні;
– Вплив фізичних навантажень на кров та органи кровообігу людини;
– Здоровий спосіб життя в режимі дня студента;
– Вплив фізичного виховання на успішність студентів;
– Аналіз факторів, які впливають на розвиток фізичних якостей студенток НФаУ під час навчання в університеті;
– Особливості дієти при нарощуванні м’язів у юнаків-студентів;
– Фізична активність людини як складова здоров’я;
– Особливості занять фізичними вправами жінок при захворюванні цукровим діабетом;
– Розробка комплексу фізичних вправ для спортивних танців;
– Раціональна рухова активність як фактор зміцнення здоров’я та профілактики захворювань;
– Проблеми індивідуалізації на заняттях з фізичного виховання;
– Фізична культура та ЛФК при травмах;
– Сучасні методи боротьби з надлишковою вагою;
– Подолання стресової ситуації за допомогою фізичних вправ;
– PHYSICAL EDUCATION PROGRAM IMPROVES STUDENTS’ EXECUTIVE ATTENTION (Фізичне виховання як засіб покращення працездатності студентів).
На кафедральну конференцію, яка відбулася 15 квітня 2014 р. було підготовлено 15 доповідей.
Для участі у XXI Міжнародній науково-практичній конференції молодих учених та студентів «Актуальні питання створення нових лікарських засобів», яка відбулася 22-23 квітня 2014 р., кафедрою було рекомендовано доповідь «Phisical education program improves students executive attention» (Програма комплексів фізичних вправ та її вплив на розумову працездатність студентів) студентки Ben Sliman N. (Бен Сліман Наржисс) 2 к., група: англ. 03, спеціальність «Фармація». Наук. керівник –Королінська С.В., доцент кафедри фізичного виховання та здоров’я НФаУ, кандидат наук фізичного виховання та спорту. За результатами названої конференції опубліковано 1 тези доповіді.

На кафедрі фізичного виховання та здоров’ в 2014-2015 н.р. студентами СНТ в кількості 12 чоловік здійснювалися дослідження за наступними напрямками:

 1. Бондарь Ю.«Дослідження рівня фізичної підготовленості студентів-фармацевтів».
 2. Артелова К. «Оздоровча ходьба як вправа загального впливу на здоров’я людини».
 3. Козак Ю. «Фізичне виховання врежимі дня студентаа».
 4. Степанов В. «Физичне  виховання, його особливості, срціальні функції і взаємодія з іншими явищами».
 5. Ильичева М. «Запорука здорового способу життя ».
 6. Томашевская Д«Взаимозв’язок росто-вагових і функціональних показників студенток НФаУ».
 7. Глущенко В. «Фізичне виховання і його роль в становленні особистості».
 8. Борко Е. «Физичне виховання і спорт в системі формування особистості ».
 9. Трищалова «Фізична культура і спорт в структурі вільного часу студентів».
 10. Чернявская Е. «Нетрадиційні ситсеми зміцнення здоров’я і фізичного вдосконалення особистості».
 11. Соболева Я. «Фізичне виховання в системі професійно-прикладної підготовки спеціалістіів фармації».
 12. Копылова Н. «Сучасна концепція здоров’я і здорового способу життя».

На кафедральну конференцію «Фізична культура, спорт і здоров’я», яка відбулася  8 квітня 2015 г., було підготовлено 12 доповідей.

Для участі в XXII Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених і студентів «Актуальні питання створення нових лікарських засобів», кафедрою було рекомендовано доповіді: Томашевская Д. «Взаимозв’язок росто-вагових і функціональних показників студенток НФаУ » (наук. кер. — к.пед.н., ст. преп. Кирильченко С.М.), Бондарь Ю. «Дослідження рівня фізичної підготовленості студентів-фармацевтів» (наук. кур. — ст. преп. Ізмайлова Н.І.), Насралла Хайдар (факультет з підготовки іноземних громадян) (наук. кер. — к.н. з фізичного виховання та спорту , доц. Королинская С.В.), Соболева Я. «Фізичне виховання в системі професійно-прикладної підготовки спеціалістіів фармації» (наук. кер.- к.пед .н., ст. преп. Зеленський Р.М.).

Робота СНТ у 2015-2016 н.р.

З вересня 2015 р.  роботу СНТ очолила Королинська С.В.

План СНТ кафедри фізичного виховання та здоров’я на 2015-2016 н.р.

Студенти СНТ кафедри фізичного виховання та здоров’я 2015-2016 н.р.

студентська конференція -2016р.

Print Friendly